Ένας 41χρονος ιδιοκτήτης καταστήματος στο Πέραμα Μυλοποτάμου συνελήφθη από αστυνομικούς καθώς, όπως διαπιστώθηκε από έλεγχο στο κατάστημά του, είχε εγκαταστήσει σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο δύο ηλεκτρονικούς υπολογιστές που ήταν πρόσφοροι για χρήση του τυχερού και απαγορευμένου παιγνίου « Φρουτάκια ».

 Οι υπολογιστές κατασχέθηκαν μαζί με το χρηματικό ποσό των τριακοσίων έντεκα ευρώ (311) ευρώ από το ταμείο του καταστήματος, ως προερχόμενο από την διενέργεια τυχερών παιγνίων.

Επίσης ο 41χρονος στερείτο βιβλιαρίου υγείας αρμόδιας αρχής και ονομαστι-κής κατάστασης προσωπικού θεωρημένης από την επιθεώρηση εργασίας.