Στον προθάλαμο της απόλυσης θέτει χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους των οποίων οι σχέσεις εργασίας μετατράπηκαν σε αορίστου χρόνου το νομοσχέδιο που κατέθεσε το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης στην Βουλή και πέραν αυτού καταργεί- συγχωνεύει και 23 φορείς του δημοσίου.

Σύμφωνα με το άρθρο 43 «οι σχέσεις εργασίας υπαλλήλων οι οποίες μετατράπηκαν σε αορίστου χρόνου λύονται αυτοδικαίως, ανεξαρτήτως του χρόνου που παρήλθε από τη μετατροπή, σε περίπτωση που διαπιστωθεί σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος, ότι κατά τον χρόνο μετατροπής, δεν συνέτρεχαν οι προβλεπόμενες κατά περίπτωση προϋποθέσεις μετατροπής ή ότι δεν τηρήθηκε η νόμιμη διαδικασία, και οι θέσεις τους καταργούνται».

Όπως έχει ήδη αποκαλύψει ο υπουργός η ρύθμιση αφορά τουλάχιστον 35.000 συμβασιούχους που νομιμοποιήθηκαν με το διάταγμα Παυλόπουλου. Σύμφωνα όμως με το συγκεκριμένο άρθρο η έρευνα επεκτείνεται σε όλους εκείνους τους υπαλλήλους ανεξάρτητα από τον χρόνο που άλλαξε η εργασιακή τους σχέση. Είναι δε ενδεικτική η αναφορά στην αιτιολογική έκθεση σύμφωνα με την οποία «οι σχετικοί έλεγχοι του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης κατέληξαν σε ανησυχητικά ευρήματα αναφορικά με τον τρόπο εφαρμογής της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας για την μετατροπή εργασιακών σχέσεων σε αορίστου χρόνου. Κατόπιν τούτου ο ουσιαστικός επανέλεγχος όλων των περιπτώσεων μετατροπών αποτελεί αυτονόητη υποχρέωση της Πολιτείας προκειμένου να αρθούν χρόνιες αδικίες μεταξύ εργαζομένων…».

Πάντως, σύμφωνα με συνεργάτες του υπουργού δεν υπάρχει – για την ώρα – ακριβής εικόνα για τον αριθμό των υπαλλήλων που θα περάσουν από έλεγχο. Με δεδομένο όμως ότι η έρευνα θα επεκταθεί και πέραν του διατάγματος Παυλόπουλου γίνεται αντιληπτό ότι η διάταξη αφορά περισσότερους από 35.000 υπαλλήλους.

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το νομοσχέδιο αρμόδιο όργανο να επανεξετάσει τις συμβάσεις θα είναι το ΑΣΕΠ το οποίο θα συγκροτήσει κλιμάκια από υπαλλήλους του ΑΣΕΠ, επιθεωρητές οργάνων του δημοσίου και δημοσίους υπαλλήλους με αποδεδειγμένη ελεγκτική εμπειρία.

protothema.gr