Διάτρητη χαρακτηρίζει ο Πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ), κ. Σπύρος Μάμαλης, την προκήρυξη για την ανάδειξη πιστοποιημένων φορέων του ΟΣΔΕ 2014 - 2010 ενώ συμπληρώνει ότι αν δεν υπάρξουν τροποποιήσεις σε αυτή «ώστε να μην παραβιάζονται οι όροι του υγιούς ανταγωνισμού», θα προσφύγουν στη δικαιοσύνη. 

Επίσης, προκειμένου να καμφθούν τα προβλήματα που εμποδίζουν τη συμμετοχή αρκετών φορέων στην προκήρυξη, το ΓΕΩΤΕΕ ζητάει να δοθεί παράταση ενός μήνα (η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει αύριο 14.2). 

Εκτός από τους γεωτεχνικούς, την ανάγκη συμμετοχής πολλών φορέων στο φετινό ΟΣΔΕ, τονίζουν και αρκετοί συνεταιριστές.

Παράλληλα Ερώτηση για το ίδιο θέμα υπέβαλλε στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, ο βουλευτής Ηρακλείου της ΝΔ κ.Μανώλης Κεφαλογιάννης, ζητώντας να δοθεί η δυνατότητα σε περισσότερους φορείς που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην διαδικασία.

Να σημειωθεί πως στο Ηράκλειο υπάρχουν συνεταιρισμοί που επιδιώκουν να κάνουν δικό τους φορέα για το ΟΣΔΕ ξεχωριστά από τις Ενώσεις. 

Μιλώντας για το θέμα στον ΑγροΤύπο, ο Πρόεδρος Α.Σ. Παναγιά στο Ηράκλειο Κρήτης, κ. Γιάννης Κριθινάκης, μας έκανε γνωστό ότι προσπάθεια να συμμετέχουν αυτόνομα στον διαγωνισμό πιστοποίησης για το ΟΣΔΕ 2014 - 2020 αποφάσισαν να κάνουν κάποιοι Α.Σ. προκειμένου να απεγκλωβιστούν από την Ένωση Ηρακλείου. 

«Επειδή δεν συμφωνούσαμε με τον τρόπο λειτουργίας της ΕΑΣ Ηρακλείου αποφασίσαμε να συμμετέχουμε στο διαγωνισμό και να πιστοποιηθούμε ως φορέας Α΄ ή Β΄ προκειμένου να εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο τρόπο τα μέλη μας», μας τονίζει χαρακτηριστικά ο κ. Κριθινάκης.

Οι προτάσεις του ΓΕΩΤΕΕ

Σε επιστολή του το ΓΕΩΤΕΕ προς το ΥΠΑΑΤ σχετικά με την προκήρυξη αναφέρει τα παρακάτω:

Δεν τίθεται ως αναγκαία προϋπόθεση πιστοποίησης των Φορέων Α΄ Βαθμού, η υποχρεωτική συμμετοχή γεωτεχνικών σε αυτούς. Αντίθετα προβλέπεται μόνιμο και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό χωρίς να καθορίζεται από ποιες ειδικότητες αυτό αποτελείται και τι είδους εκπαίδευση και από ποιον, έχει λάβει.

Οι γεωτεχνικοί ελεύθεροι επαγγελματίες, στη συντριπτική τους πλειοψηφία αποκλείονται αδικαιολόγητα από τη διαδικασία πιστοποίησής τους ως φορείς, ακόμη και Α΄ Βαθμού, δεδομένου ότι, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης, τα υπό πιστοποίηση φυσικά ή νομικά πρόσωπα θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να καταθέσουν ενυπόγραφη κατάσταση του 5% (κατ’ ελάχιστον 300), των αναμενόμενων δικαιούχων της γεωγραφικής τους περιοχής, να διατηρούν μόνιμο και εκπαιδευμένο προσωπικό, να δηλώσουν το πλήθος των συνεργείων με το οποίο θα καλύψουν τη γεωγραφική περιοχή κ.λπ.

Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ανάρτησης της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (22/1/2014), μέχρι τη λήξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων πιστοποίησης (14/2/2014), θεωρούμε ότι είναι ιδιαίτερα μικρό για τη συλλογή των απαραίτητων δικαιολογητικών, τη δρομολόγηση των συνεργασιών μεταξύ φορέων και τη δημιουργία των φορέων συντονισμού, την προμήθεια εξοπλισμού, την πρόσληψη υπαλλήλων κλπ, που απαιτούνται, με ποινή αποκλεισμού, από την πρόσκληση. Με τον τρόπο αυτό ευνοούνται σαφώς υφιστάμενοι φορείς πανελλαδικής εμβέλειας και επιχειρήσεις με υποκαταστήματα σε όλη την επικράτεια. Συνεχίζεται δηλαδή επί της ουσίας το καθεστώς της απευθείας ανάθεσης του ΟΣΔΕ, όπως γινόταν μέχρι σήμερα.

Οι φορείς που θα καταθέσουν αίτηση για πιστοποίηση, υποχρεώνονται, με βάση τους όρους της προκήρυξης, πριν καν υποβάλλουν την αίτηση, να προβούν σε δαπάνες για την εξασφάλιση χώρων υποδοχής των αγροτών και την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού. Θα προπληρώσουν, δηλαδή, χωρίς καν να γνωρίζουν εάν, εν τέλει, θα επιλεγούν.
Το κόστος υποβολής της αίτησης (και των τυχόν διορθώσεων) που θα βαρύνει τους δικαιούχους αγρότες, δεν καθορίζεται με ενιαίο τρόπο από το ΥπΑΑΤ, αλλά προβλέπεται ότι θα καθοριστεί από τους πιστοποιημένους φορείς, μέσω σχετικών μελετών κοστολόγησης. Επιπλέον, οι αγρότες υποχρεώνονται, χωρίς να γνωρίζουν το κόστος της υπηρεσίας, να επιλέξουν εκ των προτέρων τον φορέα μέσω του οποίου θα καταθέσουν την Αίτηση Ενίσχυσης.

Σύμφωνα με το ΓΕΩΤΕΕ λοιπόν είναι αναγκαία:

Η άμεση τροποποίηση – διόρθωση της προκήρυξης, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η απαλοιφή των αρνητικών σημείων που επισημάνθηκαν διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι θα πρέπει να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση και πιστοποίηση και άλλων φορέων μέσα στην Προγραμματική Περίοδο 2014 - 2020 και ότι οι φορείς Α΄ και Β΄ βαθμού θα πρέπει να είναι σαφώς προσδιορισμένοι.

Η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων για πιστοποίηση, τουλάχιστον κατά 1 μήνα, προκειμένου να υπάρξει αναγκαίος χρόνος, αφενός για την τροποποίηση της προκήρυξης και αφετέρου για την καλύτερη ενημέρωση και προετοιμασία των ενδιαφερόμενων.

Η Ερώτηση του Μ.Κεφαλογιάννη

Τι προτίθεται να πράξει το Υπουργείο Ανάπτυξης ζήτησε να πληροφορηθεί η Βουλή ο Μανώλης Κεφαλογιάννης ώστε να δοθεί η δυνατότητα με ίσους όρους στους νομούς που η ποσόστωση είναι απαγορευτική όπως στο Ηράκλειο να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ανταποκρινόμενοι στην πρόσκληση ενδιαφέροντος από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε για την πιστοποίηση φορέων Α και Β βαθμού για την ανάθεση του έργου της ενεργοποίησης δικαιωμάτων της ενιαίας ενίσχυσης των αγροτών ΟΣΔΕ.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης προς τον κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης έχει ως εξής:

"ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε για την πιστοποίηση φορέων Α και Β βαθμού για την ανάθεση του έργου της ενεργοποίησης δικαιωμάτων της ενιαίας ενίσχυσης των αγροτών ΟΣΔΕ.

Στις 22/1/14 έγινε πρόσκληση ενδιαφέροντος από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε για την πιστοποίηση φορέων Α και Β βαθμού για την ανάθεση του έργου της ενεργοποίησης δικαιωμάτων της ενιαίας ενίσχυσης των αγροτών ΟΣΔΕ.

Για πρώτη φορά (δίνεται η δυνατότητα) στους αγροτικούς συνεταιρισμούς να πιστοποιηθούν και να αναλάβουν την ενεργοποίηση για λογαριασμό των αγροτών τους .
Όμως τα απαραίτητα συνοδευτικά δικαιολογητικά όπως ότι, για να είναι κάποιος επιλέξιμος σε μια γεωγραφική περιοχή (Νομός) χρειάζεται το 5% του αναμενόμενου αριθμού αιτήσεων της περιοχής του είναι εντελώς ανεδαφικό , γιατί σε δέκα ημέρες ο υποψήφιος φορέας είναι αδύνατον να προλάβει να καταθέσει ενυπόγραφες εξουσιοδοτήσεις των αγροτών της περιοχής του, θεωρημένες από το ΚΕΠ .

Για την περιοχή του Ηρακλείου το 5% αντιστοιχεί σε 2900 εξουσιοδοτήσεις ενυπόγραφες και θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής του .

Αυτό και μόνο πέραν των άλλων όπως ασάφειες, άνισους όρους, και γενικά η δομή της πρόσκλησης φωτογραφίζει σκηνικό που έχει μεθοδευτεί.

Εκτός αυτού σας ότι η ποσόστωση του 5% για το Ηράκλειο είναι η μεγαλύτερη (2900 εξουσιοδοτήσεις), ενώ για ένα συνεταιρισμό στην Αρκαδία, ο απαιτούμενος αριθμός είναι 479,Ευρυτανίας 50 Θεσσαλονίκης 1213 κλπ.

Ερωτασθε τι προτιθεσθε να πραξετε δια του ΟΠΕΚΕΠΕ ώστε να δοθει η δυνατότητα με ίσους όρους στους νομούς που η ποσόστωση είναι απαγορευτική όπως στο Ηράκλειο να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ανταποκρινόμενοι στην πρόσκληση ενδιαφέροντος;"

(Με πληροφορίες απο agrotypos.gr)