Μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της σχετικής αίτησης, θα επιστρέφεται στους αγρότες ειδικού καθεστώτος ο ΦΠΑ, με τον οποίο επιβαρύνθηκαν οι αγορές αγαθών και οι λήψεις υπηρεσιών που πραγματοποίησαν στη διάρκεια του 2010.

Τη διαβεβαίωση αυτή έδωσε ο αρμόδιος υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Κουσελάς, απαντώντας σε σχετική ερώτηση του βουλευτή Χανίων του ΠΑΣΟΚ Ευτύχη Δαμιανάκη, στο πλαίσιο της διαδικασίας του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Ο κ. Κουσελάς σημειώνει ότι «καθυστέρηση της επιστροφής δικαιολογείται μόνο σε σοβαρές περιπτώσεις, που πρέπει να πραγματοποιηθεί έλεγχος για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου».

Αναλυτικότερα, στην απάντησή του ο υφυπουργός αναφέρει ότι «σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000), οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος δικαιούνται επιστροφής του ΦΠΑ που επιβάρυνε τις αγορές αγαθών ή λήψεις υπηρεσιών, τις οποίες πραγματοποίησαν κατά την άσκηση της εκμετάλλευσής τους.

Η επιστροφή του φόρου ενεργείται από το Δημόσιο με την εφαρμογή κατ’ αποκοπή συντελεστή 11%, στην αξία των παραδιδόμενων αγροτικών προϊόντων και των παρεχόμενων αγροτικών υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν από 1.1.2009 προς άλλους υποκείμενους στο φόρο, εκτός των αγροτών του ειδικού καθεστώτος. Η επιστροφή του φόρου πραγματοποιείται χωρίς έλεγχο, σύμφωνα με την Α.Υ.Ο. Π. 953/432/64/ΠΟΛ.41/3.2.1988, μετά την υποβολή σχετικής αίτησης και των σχετικών δικαιολογητικών».

Ο υφυπουργός προσθέτει ότι «με την Α.Υ.Ο. 1051/2011 (ΦΕΚ 466/Β/23.3.2011), για αιτήσεις επιστροφής που υποβάλλονται το έτος 2011, προβλέπεται σύντομος προληπτικός έλεγχος για τη διαπίστωση ενδεχόμενης σοβαρής υπόνοιας για υποβολή πλαστών ή εικονικών στοιχείων, τα οποία και μόνο θα παραπέμπονται για έλεγχο. Για τα υπόλοιπα φορολογικά στοιχεία η επιστροφή ενεργείται κανονικά εντός μηνός.

Σκοπός της ρύθμισης αυτής είναι η διασφάλιση των εσόδων του Δημοσίου, καθώς έχουν διαπιστωθεί κατά το παρελθόν σημαντικές καταστρατηγήσεις με συνέπεια την αδικαιολόγητη επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες.

Η υποχρέωση υποβολής στην αρμόδια ΔΟΥ αντιγράφου τής δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής, που υποβάλλεται σύμφωνα με το ν. 3877/10 για το έτος 2011, έχει στόχο τη διασφάλιση του δημοσίου γενικά, περιλαμβανομένων των συμφερόντων του ΕΛΓΑ, τόσο όσον αφορά τη καταβολή των προβλεπόμενων εισφορών από τους αγρότες, όσο και την αποφυγή καταβολής αδικαιολόγητων αποζημιώσεων λόγω καταστροφής της καλλιέργειας.

Με την εγκύκλιο ΠΟΛ 1077/11 διευκρινίστηκε με απόλυτη σαφήνεια ότι η υποβολή τού εν λόγω αντιγράφου δεν σχετίζεται με την επιστροφή ΦΠΑ που αφορά την παραγωγή του έτους 2010, καθώς επίσης και ότι η μη υποβολή του δεν συνιστά λόγο μη αποδοχής της αίτησης επιστροφής ή λόγο άρνησης της επιστροφής στους αγρότες, αλλά χρησιμοποιείται ως στοιχείο ελέγχου, προκειμένου να προσδιοριστεί η βασιμότητα του αιτήματος επιστροφής».

Στην ερώτησή του ο κ. Δαμιανάκης, μεταξύ άλλων, είχε επισημάνει ότι «σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για τον αγροτικό κόσμο της χώρας, η κυβέρνηση οφείλει να διαφυλάξει με κάθε τρόπο το αγροτικό εισόδημα». Και προσέθετε ότι «ενδεχόμενες καθυστερήσεις στην καταβολή του ΦΠΑ θα δημιουργήσουν σημαντικά προβλήματα στους αγρότες ενόψει τις νέας καλλιεργητικής περιόδου, καθώς αυτοί δεν θα είναι σε θέση να αντεπεξέλθουν σε βασικά έξοδα».