Σε Εργαστήρι Κεραμικής συμμετείχε η Αγέλη (παιδιά 7 έως 11 χρόνων) το περασμένο Σάββατο, δημιουργώντας μικρά έργα πλασμένα από τη φαντασία τους.

Τα Λυκόπουλα με την καθοδήγηση του Κ. Παλίκαρη, μάθανε για την ιστορία της κεραμικής τέχνης και πειραματίστηκαν με τον πυλό. Συγκεκριμένα σκάλισαν και δημιούργησαν πάνω σε φύλλα κεραμικού πυλού, έφτιαξαν μικρά αγαλματάκια σε καλούπια, και τέλος ήρθαν σε επαφή με την τεχνοτροπία του τροχού.

Η Αρχηγός Χριστίνα Δανιηλίδη αναφέρει: «Στόχος στην Αγέλη μας είναι να προσφέρουμε πολλές και διαφορετικές διόδους για να εκφραστούν τα παιδιά. Ειδικότερα μέσα από την συνεργασία με επαγγελματίες, όπως ο Κ. Παλίκαρης, επιδιώκουμε την πλήρη ανάπτυξη των ικανοτήτων, δυνατοτήτων και ταλέντων κάθε παιδιού ξεχωριστά. »

Με μουσική από τη Λιλιπούπολη, τη θερμή φιλοξενία και το δομημένο προγράμμα μας, ο ενθουσιασμός και το ενδιαφέρον των Λυκόπουλων μας για την κεραμική τέχνη έδειξε ότι ο στόχος είχε επιτευχθεί. Η 2η Αγέλη Χανίων σίγουρα θα επισκευθεί και άλλα εργαστήρια στο μέλλον για να μπορέσει κάθε Λυκόπουλο να φτιάξει τον δικό του κόσμο.