Απο την Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρεία "Ανατολή" ανακοινώθηκαν τα εξής:

"Ολοκληρώθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΒΕΑ με την είσοδο δυο δυναμικών επιχειρήσεων της Κρήτης στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. 

Ο πρόεδρος της Εταιρείας και το Διοικητικό Συμβούλιο, με μεγάλη ικανοποίηση ανακοινώνει την είσοδο στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας του Προμηθευτικού & Καταναλωτικού Συνεταιρισμού Μελών ΙΝ.ΚΑ. με ποσοστό 5,8% και της θυγατρικής εταιρείας της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων, Κρητικές Συμμετοχές Α.Ε.Ε.Σ. με ποσοστό 51%. 

‘Έτσι μετά τη μη συμμετοχή στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου των Συνεταιριστικών Οργανώσεων του νομού Χανίων και της Ελαιουργικής και την εκκαθάριση στην οποία έχουν τεθεί δύο κύριοι μέτοχοι της Εταιρείας (ΕΑΣ Κυδωνίας-Κισσάμου και ΕΑΣ Αποκορώνου – Σφακίων) δόθηκε ουσιαστικά η λύση από τη διοίκηση στον προβληματισμό που υπήρχε για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη της Εταιρείας ή την συρρίκνωση και εκκαθάρισή της."