Η διαφοροποίηση των πηγών προμήθειας φυσικού αερίου με στόχο τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της Ευρώπης αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες της Κομισιόν, όπως ανέφερε ο Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας της Κομισιόν Klaus- Dieter Borchardt, μιλώντας στο συνέδριο European Gas Conference 2014.

Ο ίδιος ανέφερε ότι σήμερα η Ευρώπη προμηθεύεται αέριο μόνο από τη Νορβηγία, τη Ρωσία και την Αλγερία. Ωστόσο, όπως είπε, το άνοιγμα του Νοτίου Διαδρόμου, με την εισαγωγή αερίου από την Κασπία Θάλασσα, διαμέσου του TANAP και του TAP, αποτελούν ένα πρώτο βήμα προς τη διαφοροποίηση των πηγών τροφοδοσίας της Ευρώπης.

Ο Borchardt αναφέρθηκε εξάλλου στα διάφορα εμπόδια που σχετίζονται με τις πολιτικές των κρατών – μελών της ΕΕ.

«Ένας αριθμός κρατικών εταιριών φυσικού αερίου σε κράτη-μέλη είναι εξαρτημένος από τις κρατικές πολιτικές, που κάνουν δύσκολη τη ζωή για την Κομισιόν και έχουν σαν αποτέλεσμα να υπάρχουν αναντιστοιχίες ανάμεσα στο ενδιαφέρον για την εσωτερική αγορά και τις εγχώριες πολιτικές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Προσέθεσε δε ότι «παρατηρείται μια δυστοκία στα κράτη-μέλη να λάβουν αποφάσεις για τον ενεργειακό τομέα, όχι μόνον γιατί έχουν να αποφασίσουν για το ενεργειακό μίγμα τους, αλλά γιατί παράλληλα πρέπει να ανταποκριθούν και στις ρυθμίσεις της ενιαίας εσωτερικής αγοράς».

Αναφορικά με τη δημιουργία μιας εσωτερικής ανταγωνιστικής αγοράς αερίου, ο Borchardt έθεσε ως προϋποθέσεις αφενός την υλοποίηση μεγάλης έκτασης επενδύσεων, τους καλύτερους όρους για τη συνοριακή διαμετακόμιση και τη μεταφορά, την ύπαρξη ανταγωνισμού για τους προμηθευτές της Ευρώπης, καθώς και τους μηχανισμούς για τη διαμόρφωση τιμών, που θα διαχέεται σε όλη την Ευρώπη.

energypress.gr