Για την ταχύτερη και ευκολότερη εξυπηρέτηση των δημοτών του, ο Δήμος Ηρακλείου και το Τμήμα Πληροφορικής της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, από τη Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2014 θέτει σε λειτουργία ένα αριθμό τηλεφώνου, τον 2813-409409, αποκλειστικά για την καταγραφή των αιτημάτων δημοτών σχετικά με τα παρακάτω θέματα τεχνικής υποστήριξης:

• Αιτήματα για Θέματα Καθαριότητας 

• Αιτήματα για Θέματα Πρασίνου 

• Αιτήματα για Θέματα Τεχνικής Υπηρεσίας 

• Απομάκρυνση Oγκωδών Aντικειμένων 

• Βλάβες Οδοστρώματος (λακκούβες κλπ) 

• Βλάβη στον Δημοτικό Φωτισμό 

• Κλάδεμα, Kοπή και Φύτευση Δένδρων 

• Συντήρηση Κοινόχρηστων Χώρων (παιδικές χαρές, πάρκα, πεζοδρόμια κλπ) 

• Τοποθέτηση Πινακίδων Σήμανσης και Καθρεπτών 

• Τοποθέτηση Φωτιστικών Σωμάτων 

Με την κλήση στον παραπάνω αριθμό, ο δημότης θα δηλώνει στον/στην υπάλληλο το είδος της τεχνικής υποστήριξης ή βλάβης και την διεύθυνση με σαφή περιγραφή, το ονοματεπώνυμο του και τον αριθμό του σταθερού ή κινητού του τηλεφώνου (αν επιθυμεί ενημέρωση με SMS για την εξέλιξη του αιτήματος του). Τα αιτήματα θα καταγράφονται σε διαδικτυακή ηλεκτρονική εφαρμογή με αριθμό πρωτοκόλλου και μέσω αυτής θα διαβιβάζονται στα αρμόδια Τμήματα του Δήμου που θα φροντίζουν για την επίλυση του προβλήματος και την ενημέρωση του δημότη με SMS ή e-mail για την εξέλιξη του αιτήματος του.

Σε δηλώσεις τους τόσο ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Κουράκης όσο και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος κ. Αεράκη επεσήμαναν ότι πρόκειται για ένα καινοτόμο σύστημα που αξιοποιεί την σύγχρονη τεχνολογία και αποτελεί ένα δίαυλο επικοινωνίας ανάμεσα στους πολίτες και το δήμο, παρέχοντας άμεση και αμφίδρομη πληροφόρηση για τα προβλήματα κάθε περιοχής με σκοπό την ταχύτερη επίλυση των προβλημάτων της καθημερινότητας.

Με το νέο σύστημα ,τόνισαν, θα συλλέγονται τα προβλήματα, όπως αυτά θα καταχωρούνται από τους πολίτες και θα προωθούνται στην αρμόδια υπηρεσία. Στη συνέχεια,θα παρακολουθείται το κάθε πρόβλημα, και θα υπάρχει ενημέρωση για την εξέλιξή του.

Ο αριθμός κλήσης για τεχνικές βλάβες 2813-409409 θα λειτουργεί στο ωράριο 8.00 ως 14.30 τις εργάσιμες ημέρες. Πέραν του παραπάνω ωραρίου ο δημότης θα μπορεί να αφήνει ηχητικό μήνυμα με τα παραπάνω στοιχεία και την επόμενη εργάσιμη το αίτημα του θα καταγραφεί και πρωτοκολληθεί ηλεκτρονικά.