Ο Δήμος Ηρακλείου στο πλαίσιο του Άρθρου 78 του Ν. 3852/2010 και βάσει του Κανονισμού Λειτουργίας του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Ηρακλείου, καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς και τις μεταναστευτικές κοινότητες να υποβάλλουν υποψηφιότητα για τη δεύτερη διετή θητεία του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών, έως την Παρασκευή 28-2-2014.

Ως μέλη ορίζονται:

Α) δημοτικοί σύμβουλοι

Β) εκπρόσωποι φορέων μεταναστών, εφόσον η έδρα αυτών βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του δήμου, ή εκπρόσωποι των τοπικών κοινοτήτων των μεταναστών που κατοικούν μόνιμα στο Δήμο και

Γ) εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων οι οποίοι αναπτύσσουν, εντός των διοικητικών ορίων του δήμου, δράση σχετική με ζητήματα ένταξης των μεταναστών και προάσπισης των δικαιωμάτων τους.

Πληροφορίες και δήλωση υποψηφιότητας, στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Ηρακλείου:
Δ/νση: Μάχης Κρήτης & Ηφαίστου γωνία

Τηλ.: 2810 344721-2
Fax: 2810 243361
E-mail: [email protected]