Τέλος εποχής για τον ΕΟΠΥΥ. Περί τους 8.700 εργαζόμενους -γιατροί, οδοντίατροι, νοσηλευτές, τεχνικό, διοικητικό και παραϊατρικό προσωπικό- τέθηκαν την Τρίτη αυτοδικαίως σε διαθεσιμότητα -κινητικότητα σύμφωνα με το νόμο για το Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (ΠΕΔΥ) και αναμένουν τις διαπιστωτικές πράξεις που θα δρομολογήσουν την ένταξη τους στο νέο φορέα, το ΠΕΔΥ.

Η Κεντρική Υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ, που μένει μαζί με τα φαρμακεία του Οργανισμού εκτός κινητικότητας, ετοιμάζει από από τη Δευτέρα με ταχύ ρυθμό τις διαπιστωτικές πράξεις για το προσωπικό του ΕΟΠΥΥ. Κατά πληροφορίες, είναι έτοιμες για υπογραφή και οι υπουργικές αποφάσεις που απαιτούνται για τη χωροταξική κατανομή των Μονάδων Υγείας του ΕΟΠΥΥ ανά Υγειονομική Περιφέρεια καθώς και για τη σύσταση οργανικών θέσεων στο ΠΕΔΥ.

Σύμφωνα με το σχεδιασμό του ΕΟΠΥΥ, οι διαπιστωτικές πράξεις θα αναρτηθούν στη «Διαύγεια» καθώς και στον ιστότοπο του ΕΟΠΥΥ, θα κοινοποιηθούν όμως και στις 57 Περιφερειακές Διευθύνσεις του Οργανισμού από όπου θα τις παραλάβουν οι εργαζόμενοι.

Από την ημερομηνία έκδοσης των διαπιστωτικών πράξεων ουσιαστικά θα αρχίσει να «τρέχει» και η 7ήμερη προθεσμία για το προσωπικό ώστε να υποβάλει την αίτηση για την ένταξή του στο νέο φορέα. Οι αιτήσεις αυτές οι οποίες θα επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης, θα αποστέλλονται μέσω των Περιφερειών στις αρμόδιες Υγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ) υποδοχής, όπου έχει ζητήσει κάθε εργαζόμενος να τοποθετηθεί.

Το διάστημα του ενός μήνα που βρίσκονται σε διαθεσιμότητα οι εργαζόμενοι θα λάβουν τα ¾ του μισθού τους. Το διάστημα της διαθεσιμότητας συρρικνώνεται κατά το ήμισυ, δηλαδή σε 15 ημέρες, για συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων, όπως πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, άτομα με αναπηρία άνω του 67%, όσοι έχουν σύζυγο που βρίσκεται επίσης σε διαθεσιμότητα, όσοι έχουν οριστεί δικαστικοί συμπαραστάτες καθώς και όσοι υπηρετούν σε υπηρεσίες σεισμόπληκτων περιοχών της Κεφαλονιάς.

Σύμφωνα με το νόμο, οι εργαζόμενοι του ΕΟΠΥΥ που δεν θα υποβάλουν αίτηση ένταξης στο ΠΕΔΥ απολύονται αυτοδικαίως. Το ίδιο προβλέπεται και για εκείνους, που ενώ έχουν κάνει αίτηση, δεν παρουσιαστούν στη νέα τους θέση, καθώς και για τους γιατρούς που δεν προσκομίσουν εγκαίρως (όταν κληθούν να αναλάβουν υπηρεσία) τη βεβαίωση από την εφορία ότι έχουν κλείσει το ιδιωτικό τους ιατρείο ή αντίγραφο της σχετικής αίτησης.

protothema.gr