Με την Τρόικα να πιέζει ασφυκτικά για απολύσεις είναι βέβαιο ότι θα δημιουργηθούν τεράστια κενά στη δυσλειτουργική διοίκηση.

Ουσιαστικά έχει απαγορευτεί να γίνουν προσλήψεις και έτσι με μειώσεις συμβάσεων και προσλήψεων οι μετακίνηση υπαλλήλων των ΟΤΑ προς την κεντρική διοίκηση είναι δεδομένη.

Ουσιαστικά αυτό έχει πει ο υπουργός εσωτερικών λέγοντας ότι όλοι υπάλληλοι του ευρύτερου δημόσιου τομέα θα υπάγονται σε μια διοίκηση. Αυτό για να μπορούν να μετακινούνται κατά περίπτωση, χωρίς να υπάρχουν νομικά κολλήματα.

Το καθεστώς των μετατάξεων είναι ήδη γνωστό ωστόσο μέχρι τώρα προβλέπεται μετάταξη από θέση ΟΤΑ προς θέση ΟΤΑ.

Τώρα το καθεστώς αλλάζει και οι μετατάξεις αλλάζουν επίσης δρόμο και θα είναι μάλιστα υποχρεωτικές.

Από τη στιγμή μάλιστα που όλοι οι υπάλληλοι θα είναι Κρατικοί δεν θα έχουν τη δυνατότητα άρνησης της αλλαγής θέσης καθώς αυτό θα σημαίνει άμεση απόλυση.

Ήδη η Κυβέρνηση μιλάει για μετακίνηση του πλεονάζοντος προσωπικού των δήμων προς τον στενό δημόσιο τομέα για να καλυφθούν οι ανάγκες τώρα που περιορίζονται στο 1 προς 10 οι προσλήψεις