Σύμφωνα με την αρ. ΕΞ 3413/2013 Απόφαση επί Δήλωσης Σήματος του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων έγινε δεκτή η με αριθμό 221362 δήλωση σήματος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ρεθύμνης – Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. για το λογότυπο του Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού.Κατόπιν τούτου, δεν μπορεί να γίνεται χρήση του λογότυπου ή στοιχείων αυτού χωρίς σχετική έγγραφη άδεια από την Κ.Ε.ΔΗ.Ρ..

Όσοι ενδιαφέρονται να κάνουν χρήση του λογότυπου πρέπει να καταθέσουν σχετικό αίτημα στην Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. (Αρκαδίου 50, 2831040150) όπου θα αναφέρουν και τον τρόπο χρήσης του, προκειμένου να τους χορηγηθεί σχετική άδεια.