Διεβιβάσθη και επίσημα στην 7η Υ.ΠΕ Κρήτης, από την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ), η Απόφαση για την παραχώρηση της χρήσης του δημόσιου ακινήτου με Α.Β.Κ. 547, αρμοδιότητας Κ.Υ. Ν. Χανίων στο Υπουργείο Υγείας, για την κάλυψη στεγαστικών του αναγκών και συγκεκριμένα για τη στέγαση του ΠΙ Κολυμβαρίου, ύστερα και από τις προσπάθειες του Βουλευτή Χανίων κ. Μανούσου Βολουδάκη (δείτε εδώ).

Η Απόφαση υπεγράφη μετά από σχετικό αίτημα που υπέβαλλε η 7η Υ.ΠΕ Κρήτης,, η οποία ολοκλήρωσε και όλες τις απαραίτητες διοικητικές και τεχνικές διαδικασίες, όπως σύνταξη και διαβίβαση του σχετικού φακέλου, σεβόμενη την ανάγκη αλλά και το δίκαιο αίτημα των κατοίκων και φορέων της περιοχής, σχετικά με το θέμα στέγασης του Περιφερειακού Ιατρείου Κολυμβαρίου και δεδομένης της αδυναμίας εξεύρεσης άλλου κατάλληλου οικήματος στην περιοχή.

Η παραχώρηση της χρήσης του ακινήτου γίνεται για αόριστο χρονικό διάστημα και χωρίς αντάλλαγμα. Ο παραχωρησιούχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει αποκλειστικά με δικές του δαπάνες και έξοδα και μετά από τη λήψη όλων των απαραίτητων αδειών και εγκρίσεων, όλες τις απαιτούμενες εργασίες επισκευής του ακινήτου, καθώς και όποιες πρόσθετες εργασίες κριθούν απαραίτητες, ώστε το ακίνητο να καταστεί λειτουργικό και κατάλληλο για το σκοπό που προορίζεται, εντός ενός έτους από την έναρξη της παραχώρησης του.

Με την έγγραφη αποδοχή της δωρεάς, η Διοίκηση και στελέχη της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης θα επισκεφθούν το οίκημα και θα πραγματοποιήσουν συνάντηση με τους φορείς της περιοχής, ώστε να προγραμματισθούν και όλες οι απαραίτητες περαιτέρω εργασίες που απαιτούνται.

Πρόκειται για το οικόπεδο που περιλαμβάνει το οίκημα του παλιού αστυνομικού τμήματος, το οποίο οι κάτοικοι του Κολυμβαρίου είχαν επισκευάσει και διαμορφώσει σύμφωνα με τις ανάγκες στέγασης του Π.Ι., λόγω της αδυναμίας εξεύρεσης στην ευρύτερη περιοχή άλλου οικήματος με κατάλληλες προδιαγραφές για τη στέγαση του Π.Ι. και λίγο πριν τα Χριστούγεννα μετέφεραν τον εξοπλισμό του ιατρείου εκεί και επέβαλαν στους γιατρούς να παρέχουν υπηρεσίες στο νέο κτήριο.