Η HTC σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας παρουσίασε 2 εφαρμογές για Android Smart phones.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε συνεργασία με το Παρατηρητήριο Τιμών, η HTC προχώρησε στην ανάπτυξη και προσφορά 2 εφαρμογών Android για την Αναζήτηση Τιμών Καυσίμων και Τιμών Καταναλωτικών Προϊόντων.

Η εφαρμογή για τις Τιμές Καυσίμων δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να αναζητήσει στην περιοχή που τον ενδιαφέρει το πρατήριο με την πιο οικονομική τιμή, ανάλογα με τον τύπο καυσίμου που θα επιλεγεί.

Παράλληλα, αναζήτηση μπορεί να πραγματοποιηθεί και με βάση την εταιρία πρατηρίου που επιλέγει ο χρήστης.

Στην εφαρμογή για τις Τιμές Καταναλωτικών Προϊόντων ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει τιμές για ομάδες προϊόντων στον Δήμο ή την Περιοχή που επιθυμεί.

Επίσης, ο χρήστης μπορεί να αποθηκεύσει τις επιλογές των προϊόντων στο «καλάθι» του, ώστε σε κάθε μελλοντική αναζήτηση να μπορεί να συγκρίνει τις τιμές εκ νέου.