Ανακοίνωση του δήμου Ηρακλείου για τις αγροτικές κινητοποιήσεις:

"Η Δημοτική Αρχή του Δήμου Ηρακλείου εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή της στους αγρότες μας που διαμαρτύρονται σήμερα για την εφαρμογή του Νέου Φορολογικού Καθεστώτος .

Δηλώνουμε παρόντες στους αγώνες τους και εκφράζουμε την αντίθεση μας σε κάθε μέτρο που πλήττει το δοκιμαζόμενο αγροτικό τομέα.

Θεωρούμε ότι όχι μόνον δεν πρέπει να εφαρμοστούν τα νέα φορολογικά μέτρα αλλά πρέπει να δοθούν κίνητρα ανάπτυξης και μεγέθυνσης του πρωτογενή τομέα για να απορροφήσει ένα μέρος της αυξανόμενης ανεργίας στη χώρα μας και να διασφαλίσει την διατήρηση της αγροτικής γης σε χέρια Ελληνικά. "