Ο βουλευτής Χανίων της Νέας Δημοκρατίας, κ. Κυριάκος Βιρβιδάκης κατέθεσε την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2014, αναφορά στη Βουλή των Ελλήνων το με αριθμ. πρωτ. 130/Φ.7.2/20-2-2014 έγγραφο του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Κισάμου & Σελίνου προς τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Ιωάννη Μιχελάκη με θέμα «Συνέχιση επιχορήγησης δομών ‘‘Βοήθεια στο σπίτι Κισσάμου & Βοήθεια στο σπίτι Καντάνου’’ της Ιεράς Μητροπόλεως Κισσάμου & Σελίνου».

Ακολουθεί το με αριθμ. πρωτ. 130/Φ.7.2/20-2-2014 έγγραφο του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Κισσάμου & Σελίνου


Θέμα: Συνέχιση επιχορήγησης δομών «Βοήθεια στο σπίτι Κισάμου & Βοήθεια στο σπίτι

Καντάνου» της Ιεράς Μητροπόλεως Κισάμου & Σελίνου.

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Σε πρόσφατη Υπουργική απόφαση σας (Αρ. Πρωτ.5853/17-2-2014), η οποία αναρτήθηκε στην διαύγεια (ΑΔΑ:ΒΙΕΟΝ-Π59) εξαιρέσατε από την χρηματοδότηση του Α΄ τρίμηνου του 2013, η οποία θα δοθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών, τις μέχρι τώρα χρηματοδοτούμενες από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. δομές «Βοήθεια στο σπίτι» που λειτουργούν από την Ιερά Μητρόπολη Κισάμου & Σελίνου σε Κίσαμο και Κάντανο. Δια του παρόντος λοιπόν σας ενημερώνομε ότι οι Δομές αυτές λειτουργούν απρόσκοπτα από το 1995. Οι περιοχές δράσεως των ανωτέρων μονάδων είναι οι πρώην Δήμοι: Κισάμου, Κολυμβαρίου, Βουκολιών, Καντάνου και Ανατολικού Σελίνου καλύπτοντας ορεινές περιοχές των πρώην αυτών Δήμων στους οποίους δεν λειτουργεί κανένα άλλο παρόμοιο Πρόγραμμα, ούτε ενδέχεται να λειτουργήσει και να καλύψει τις ανάγκες των εξυπηρετουμένων, οι οποίοι είναι περί τα τριακόσια άτομα, αρκετά εξ΄ αυτών Α.Μ.Ε.Α.

Ήδη από το 2008 η Ιερά Μητρόπολη Κισάμου & Σελίνου υποβάλλει προτάσεις για την λειτουργία των δομών ‘Βοήθεια στο σπίτι’, τόσο στα πλαίσια του Ε.Σ.Π.Α, ως φορέας υλοποίησης των εν λόγω πράξεων, ενώ, μέχρι σήμερα, είναι επιλέξιμος φορές, (ανάδοχος) της Ε.Ε.Τ.Α.Α για την υλοποίηση των δράσεων που αφορούν την παροχή υπηρεσιών ‘Βοήθεια στο σπίτι’. Η λειτουργία των Δομών αυτών είναι καθοριστική τόσο για τους εξυπηρετούμενους όσο και για την Πολιτεία καθώς παρέχει αποτελεσματικές υπηρεσίες σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, συμβάλλοντας στην αποσυμφόρηση Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων του Ε.Σ.Υ, στην εξοικονόμηση χρημάτων μέσω του περιορισμού της αλόγιστης συνταγογράφισης φαρμάκων καθώς και στην αποφυγή εγκλεισμού ηλικιωμένων σε Ιδρύματα προάγοντας την παραμονή τους στο οικείο και φυσικό τους περιβάλλον. Ταυτόχρονα δε λειτουργεί ως αντισταθμιστικό μέτρο στην φτώχεια, την ανέχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό τόσο των ηλικιωμένων όσο και των Α.Μ.Ε.Α. που εξυπηρετεί. Συνοπτικά σημειώνομε το μέγεθος των παρεχόμενων υπηρεσιών στον πίνακα που ακολουθεί:

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ –


ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΚΙΣΣΑΜΟΥ & ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΚΑΝΤΑΝΟΥ

 

 

 

ΗΛΙΚΙΑ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

 

ΑΜΕΑ

 

 

ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΙ

ΑΝΔΡΕΣ

248

93

49

35

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

193

113

45

64

ΣΥΝΟΛΟ

441

206

94

99

 

 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΙ ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

3986

105

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

3859

121

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

102

54

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

2246

427

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

2562

1045

 

 

 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΙ ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΑΙΜΟΛΗΨΙΕΣ

2024

82

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

7325

987

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ

4263

71

ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΣΕ ΙΑΤΡΟ

102

2

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΙΑΤΡΟ

1852

189

ΑΛΛΑΓΗ ΟΥΡΟΚΑΘΕΤΗΡΑ

359

8

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ -ΑΓΟΡΑ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

1053

 

ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

32

 

ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ – ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ

203

19

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ

759

 

ΔΩΡΕΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

249

85

 

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΟΗΘΟΥ

 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΙ ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

957

29

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

940

34

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

890

30

ΔΩΡΕΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

614

310

ΔΩΡΕΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

357

104

ΔΩΡΕΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ

254

68

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ

293

70

 

κ. Υπουργέ,

Δυνάμει των ανωτέρων στοιχείων που σας παραθέτομε γίνεται, πιστεύομε, κατανοητή η αναγκαιότητα ομαλής συνέχισης λειτουργίας των Δομών αυτών, καθώς η παύση χρηματοδότησης εκ μέρους της Πολιτείας θα σημάνει αυτόματα και το κλείσιμο τους με αποτέλεσμα οι τριακόσιοι εξυπηρετούμενοι των Δομών αυτών να μείνουν αίωλοι και μετέωροι. Ενδεχόμενη κατάργηση ή διακοπή λειτουργίας τους θα έχει ολέθριες και καταστρεπτικές συνέπειες τόσο για τους ηλικιωμένους, όσο και για τα Α.Μ.Ε.Α που περιθάλπει, δεδομένης της ανυπαρξίας ανάλογων Προγραμμάτων στις εξυπηρετούμενες περιοχές, με αποτέλεσμα να δημιουργεί μέγιστο κοινωνικό πρόβλημα, αφού οι περισσότεροι από τους εξυπηρετούμενους είναι άτομα χωρίς την υποστήριξη οικογενειακού περιβάλλοντος.

Για τους παραπάνω λόγους που ακροθιγώς αναφέραμε παρακαλούμε όπως δοθεί η χρηματοδότηση του Α΄ τριμήνου 2013 από την αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών αλλά και εξασφαλιστεί η συνέχιση της χρηματοδότησης όπως προβλέπεται από 30.09.2013 έως 30.09.2014 από την Ε.Ε.Τ.ΑΑ, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που κυρώθηκε με τον Ν.4087/2012 (Α΄196).

Με την βεβαιότητα ότι κατανοείτε πλήρως την αναγκαιότητα της ομαλής συνέχισης λειτουργίας των Δομών αυτών και θα συμβάλλετε με άμεσο τρόπο στην ένταξη τους στα σχετικά Προγράμματα χρηματοδότησης, διατελώ,