Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου ανακοίνωσε ότι την Πέμπτη 27-02-2014 και ώρα 10:00 στην αίθουσα συσκέψεων της οικείας Λιμενικής Αρχής (Προβλήτας Μικρού Κούλε, λιμένα Ηρακλείου) πρόκειται να συνεδριάσει η αρμόδια Επιτροπή για το χαρακτηρισμό των παράλιων χώρων της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου ως πολυσύχναστων ή μη, για το έτος 2014.

Η εν λόγω σύσκεψη αποτελεί την αφετηρία των στοχευμένων δράσεων που αναλαμβάνονται στo πλαίσιo της ολοκληρωμένης πολιτικής για τη διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, με έμφαση στον τομέα της πρόληψης των ατυχημάτων εντός θαλασσίου ύδατος. 

Οι εμπλεκόμενοι φορείς (Περιφέρεια, Παράλιοι Δήμοι, Λιμενική Αρχή, Λιμενικά Ταμεία, ΕΟΤ), σε μία ευρεία δικτύωση, θα προβούν στο σχεδιασμό και την οργάνωση του δικτύου ναυαγοσωστικής κάλυψης και της εν γένει θωράκισης των παραλιών, η αποτελεσματικότητα του οποίου συναρτάται άμεσα από την ενημέρωση του κοινού στα θέματα ασφαλούς συμπεριφοράς στη θάλασσα και της δημοσιοποίησης αναλυτικών οδηγιών και συμβουλών πρόληψης ατυχημάτων.