Το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων με την υπ΄ αριθμ. 138 ομόφωνη Απόφαση, που έλαβε κατά τη συνεδρίαση της 20ης Φεβρουαρίου 2014, εκφράζει την αντίδραση του στην επιχειρούμενη διάλυση του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.).

Ειδικότερα, όπως υπογραμμίζεται χαρακτηριστικά στο ψήφισμα:

“Το Δημοτικό Συμβούλιο εκφράζει την αντίδραση του στην επιχειρούμενη διάλυση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., τονίζοντας ότι:

Η υγεία αποτελεί θεμελιώδες κοινωνικό αγαθό και ανθρώπινο δικαίωμα και πρέπει να παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ σε όλους τους πολίτες χωρίς αποκλεισμούς.

• Ζητάμε την αναβαθμισμένη και δωρεάν παροχή υπηρεσιών υγείας σε όλους τους πολίτες.

• Ζητάμε την ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση όλων στη φαρμακευτική αγωγή.

• Ζητάμε την άμεση πρόσληψη ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.

• Ζητάμε την άμεση λειτουργία των Δημοτικών και περιφερειακών Ιατρείων, με την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού”.