Λιγότερο από έναν χρόνο μετά την επιτυχημένη λειτουργία του γραφείου της στα Χανιά, η εταιρεία ΔΑΝΟΣ-ΜΕΛΑΚΗΣ ανακοίνωσε την ίδρυση και τη λειτουργία του νέου γραφείου της στο Ηράκλειο.

Όπως αναγράφεται στην σχετική ανακοίνωση

«Η ΔΑΝΟΣ-ΜΕΛΑΚΗΣ, παρά την οικονομική κρίση, αναγνωρίζει τη σημασία της Κρήτης ως επιχειρηματικό και τουριστικό προορισμό. Θεωρεί δε, υποχρέωση και ευκαιρία την συνέχιση παροχής υψηλού επιπέδου επαγγελματικών υπηρεσιών στη διαρκώς αναπτυσσόμενη τοπική αγορά και στις επιχειρήσεις από το εξωτερικό που επιθυμούν να επενδύσουν στο νησί.

Η εταιρεία μας μέσω του γραφείου των Χανίων, που λειτουργεί ήδη από τον Ιούνιο του 2010 και του νέου γραφείου στο Ηράκλειο, προσφέρει σειρά σημαντικών υπηρεσιών αναγκαίων σε όλες τις επιχειρήσεις όπως (ενδεικτικά): Εκτιμήσεις Ακινήτων και Μηχανολογικού Εξοπλισμού, Μελέτες Βιωσιμότητας και Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας, Διαχείριση Ακινήτων και Έργων Ανάπτυξης, Επενδύσεις Ακινήτων και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου, Έρευνα και Ανάλυση Αγοράς, Διαμεσολάβηση (Μεσιτεία) και Διαπραγμάτευση Αγοραπωλησιών και Ενοικιάσεων, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε Αναπτυξιακά, Φορολογικά, Νομικά και Πολεοδομικά Θέματα.

Η ΔΑΝΟΣ-ΜΕΛΑΚΗΣ Ε.Π.Ε., ήδη εξυπηρετεί στους τομείς εκτιμήσεων και μεσιτείας ελληνικούς και πολυεθνικούς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς όπως: Eurobank Property Services, Πειραιώς Real Estate, Alpha Αστικά Ακίνητα, Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, Εθνική Τράπεζα Ελλάδος, Proton Bank, Ελληνική Τράπεζα, κ.α.»