Σε αύξηση του χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ, οδηγεί ο υψηλότερος αποπληθωρισμός, με ό,τι μπορεί να συνεπάγεται αυτό για τα σενάρια που έχει εκπονήσει η Τρόικα για τη βιωσιμότητα του σε βάθος 10ετίας.

Είναι ενδεικτικό ότι σε περίπτωση διαφορετικής εξέλιξης του αποπληθωριστή ΑΕΠ, σε σχέση με το βασικό σενάριο της Εκθεσης Βιωσιμότητας, το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ μπορεί να εμφανιστεί το 2020 έως και 5 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο από τις βασικές προβλέψεις.

Το κίνδυνο αυτό αναδεικνύει η μελέτη της EUROBANK, που «πατάει» πάνω στις επίσημες ανακοινώσεις της ΕΛΣΤΑΤ για τη διαδικασία επίλυσης προβλημάτων που σχετίζονται με τον τρόπο υπολογισμού του αποπληθωριστή του ΑΕΠ.

Οπως επισημαίνει, η ολοκλήρωση της συγκεκριμένης διαδικασίας είναι πιθανό να οδηγήσει σε αναθεώρηση των στοιχείων του ΑΕΠ και πιθανή αναθεώρηση του αποπληθωριστή προς το χειρότερο, θα προκαλέσει προβλήματα στην τρέχουσα ανάλυση για τη βιωσιμότητα του δημοσίου Χρέους.

Σύμφωνα με την τελευταία επικαιροποίηση του ελληνικού Προγράμματος, αυτό υποθέτει αποπληθωριστή -1,1% για το 2013, αλλά από τα στοιχεία για το τριμηνιαίο ΑΕΠ της ΕΛΣΤΑΤ προκύπτει ότι ο αποπληθωριστής είναι -2,6%.

Στη μελέτη της EUROBANK, παρουσιάζονται τρία σενάρια για την πορεία του χρέους:

  • Βασικό Σενάριο: Το Σενάριο αναφοράς (Baseline Scenario) του Προγράμματος
  • Εναλλακτικό Σενάριο: Δείχνει την επίδραση στην πορεία του χρέους από μια αλλαγή του αποπληθωριστή από το -1,1% στο -2,6% μόνο για το 2013
  • Δεύτερο Εναλλακτικό Σενάριο: Υποθέτει αποπληθωριστή -2,6% για το 2013 και -2% για το 2014.

Και στις δύο περιπτώσεις το χρέος το 2020 είναι υψηλότερο από αυτό του Βασικού Σεναρίου.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι σύμφωνα με το 1ο και το 2ο Εναλλακτικό Σενάριο το Χρέος το 2020 αναμένεται στο 126% και 128,7% του ΑΕΠ αντίστοιχα, ενώ η πρόβλεψη του Βασικού Σεναρίου για τοΧρέος του 2020 είναι 123,7% του ΑΕΠ.

iefimerida.gr