Την οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρείας La Vie αποφάσισε η Επιτροπή Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (ΕΠΑΘ) της Τράπεζας της Ελλάδος κατά τη σημερινή της συνεδρίαση.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η εν λόγω ασφαλιστική εταιρεία, που δραστηριοποιείται στους κλάδους ασφαλίσεων ζημιών και ειδικότερα στους κλάδους ατυχημάτων και υγείας, δε διέθετε το εκ του νόμου προβλεπόμενο αναγκαίο ελάχιστο περιθώριο φερεγγυότητας, και κλήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος να υποβάλει σχέδιο εξυγίανσης για την κάλυψη του ελλείμματος περιθωρίου φερεγγυότητας και του ελάχιστου εγγυητικού κεφαλαίου, κάτι που δεν έπραξε μέχρι το τέλος της προθεσμίας που της δόθηκε.

Τι πρέπει να κάνουν οι ασφαλισμένοι

Οι ασφαλιστικές συμβάσεις της εταιρείας, τριάντα ημέρες μετά την οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας της, θεωρούνται αυτοδίκαια λυμένες. Δηλαδή, παύει η ισχύς τους. Όσοι έχουν λαμβάνειν αποζημίωση από ασφαλιστήρια συμβόλαια, όπως και από τα καταβληθέντα-μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα, θα πρέπει να περιμένουν να διοριστεί Εκκαθαριστής, στον οποίο και θα υποβάλουν το σχετικό αίτημα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα www.lavie.gr για τη διαδικασία της εκκαθάρισης. Επίσης, θα μπορούν να ενημερώνονται από τους υπαλλήλους της εκκαθάρισης, καθημερινά από ώρα 10.00 έως 15.00, στo τηλέφωνο 210-6234330 (fax 210-6287040), καθώς και από την επόπτη ασφαλιστικής εκκαθάρισης, Ελένη Αθερινού, στο τηλέφωνο 6941-480678.

news.gr