Περισσότερους από 316.000 προσωποποιημένους φορολογικούς ελέγχους θα πραγματοποιήσει μέσα στο 2014 η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων με στόχο της περιστολή της φοροδιαφυγής και την αύξηση των δημοσίων εσόδων. 

Το αστρονομικό αυτό νούμερο προβλέπει το Επιχειρηματικό Σχέδιο Δράσης 2014-2015 του υπουργείου Οικονομικών που παρουσιάζει το «Βήμα της Κυριακής».

Στο σχέδιο καθολικών ελέγχων που έχει συντάξει η ΓΓΔΕ υπό τις οδηγίες του γενικού γραμματέα κ. Χάρη Θεοχάρη περιλαμβάνονται συνεχείς διασταυρώσεις σε καταθέσεις, πιστωτικές κάρτες, ακίνητα, σκάφη αναψυχής, δηλώσεις ΦΠΑ, τιμολόγια, ακόμη και συνταγές γιατρών μέσω της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

Πρόστιμα

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα φορολογικών ελέγχων για το 2014 αφορά τουλάχιστον 116.000 φορολογικούς ελέγχους πρόληψης και καταστολής και τη διενέργεια επιπλέον 200.000 τελωνειακών ελέγχων με αντίστοιχη βεβαίωση προστίμων και πολλαπλών τελών τουλάχιστον 50 εκατ. ευρώ.

Το Σχέδιο προβλέπει μεταξύ άλλων και απευθείας ανάληψη από τραπεζικούς λογαριασμούς μικρού ύψους ληξιπρόθεσμων οφειλών (κάτω των 1.000 ευρώ), π.χ. για τέλη κυκλοφορίας.

Πρόσβαση

Στο Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης 2014-2015 που αποτελείται από 125 σελίδες υπάρχει ξεχωριστό κεφάλαιο για το κυνήγι των ληξιπρόθεσμων οφειλετών. Μάλιστα, η πρόβλεψη για το 2014 είναι να εισπραχθούν περίπου 2,2 δισ. ευρώ από μία δεξαμενή 53 δισ. ευρώ που θεωρούνται «παλαιά» χρέη, καθώς επίσης το 30% των νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών που ανέρχονται συνολικά σε 9 δισ. ευρώ.

Οι τεχνικές

Το υπουργείο Οικονομικών ενεργοποιεί άμεσα όλες τις έμμεσες τεχνικές για τον έλεγχο φυσικών προσώπων με αξιοποίηση πληροφοριών για περιουσιακά στοιχεία κάθε μορφής και στοιχείων που δείχνουν το επίπεδο διαβίωσης του καθενός.

Όταν διαπιστώνεται δυσαρμονία μεταξύ δηλωθέντων εισοδημάτων και περιουσιακών στοιχείων ή τρόπου και κόστους διαβίωσης, θα ενεργοποιούνται αυτόματα οι έλεγχοι προς κάθε κατεύθυνση.

e-δίχτυ

Στο πλαίσιο περιστολής της φοροδιαφυγής, το υπουργείο φοροδιαφυγής, το υπουργείο Οικονομικών στοχεύει στη μείωση των ταμειακών συναλλαγών για το μεγαλύτερο ποσοστό των μη φορολογικών πληρωμών και ήσσονος σημασίας φόρων έως τις 31 Μαρτίου 2014 μέσω καθιέρωσης ηλεκτρονικών πληρωμών και ανάπτυξης συστημάτων πάγιων εντολών άμεσης χρέωσης λογαριασμού κατόπιν εντολής του φορολογουμένου.

Παράλληλα, έως το τέλος του 2014 θα υπάρξει πλήρης διασύνδεση όλων των πληροφοριών μεταξύ ΙΚΑ, Κτηματολογίου και ΕΟΠΥΥ.

newsbeast.gr