Αύριο Σαββάτο 14/5 , στις 4 μμ στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων θα υπογραφεί σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης και ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε για παραχώρηση χρήσης ακινήτου Λίμνης Αγυιάς και Μικρού Υδροηλεκτρικού Ηλεκτρολογικού Σταθμού (ΜΥΗΣ) έως το 2048.

Επίσης θα υπογραφεί η Προγραμματική Σύμβαση για ανακαίνιση – Ανάπλαση - Ανάδειξη και Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου ΜΥΗΣ Αγυιάς συνολικού προϋπολογισμού 480.000 € με ΦΠΑ ( συμμετοχή ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΑΕ 400.00 € και Περιφέρεια Κρήτης 80.000 €.

Τέλος στις 6μμ το απόγευμα του Σαββάτου θα υπογραφεί η προγραμματική σύμβαση με τον Δήμο Χανίων για δημοπράτηση & ανέγερση του 8ου Γυμνασίου Χανίων προϋπολογισμού 5,5 εκ € το οποίο έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ.

Τι προβλέπει η σύμβαση για την Αγυιά

«Οι επεμβάσεις που θα επέλθουν στις εγκαταστάσεις και στον περιβάλλοντα χώρο είναι οι ακόλουθες:

Κτιριακές εγκαταστάσεις. Κεντρικό Κτίριο ΜΥΗΣ:

Η υπάρχουσα κατάσταση του κεντρικού κτιρίου διατηρείται σε γενικές γραμμές, ενώ θα γίνουν επεμβάσεις σύμφωνα με τεχνική έκθεση και προδιαγραφές (Παράρτημα Ι) που εκπονήθηκαν κατόπιν εντολής και με δαπάνες της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ. Συγκεκριμένα, από στατικής πλευράς θα γίνουν επεμβάσεις μικρής έκτασης στον φέροντα οργανισμό. Από αρχιτεκτονικής πλευράς το κτίριο θα ανακαινισθεί και θα μετατραπεί σε επισκέψιμο εκθεσιακό χώρο, συντηρώντας τα μηχανήματα, στο μέτρο που αυτό είναι δυνατό, προσθέτοντας προθήκες για την τοποθέτηση αντικειμένων σχετικών με τον Σταθμό ή άλλες μορφές έργων ΑΠΕ, και διατηρώντας την μορφή του ως ΜΥΗΣ εκτός λειτουργίας. Σκοπός είναι η πληροφόρηση του κοινού για την παραγωγή ενέργειας από έργα ΑΠΕ γενικότερα και τον Σταθμό ειδικότερα.

Βοηθητικό Κτίριο:

Σε απόσταση 25 μ. περίπου από το κεντρικό κτίριο υπάρχει ένα βοηθητικό κτίριο (οικία προσωπικού) εμβαδού 118,25 τ.μ. και μέγιστου ύψους 4,20 μ. με ένα σκεπασμένο προθάλαμο εμβαδού 7,50 τ.μ. και μέγιστου ύψους 3 μ. Το
βοηθητικό κτίριο επίσης θα ανακαινισθεί, θα αλλάξει χρήση και θα μετατραπεί σε ένα βοηθητικό χώρο, όπου θα υπάρχουν οι τουαλέτες, ένας χώρος γραφείου και ένα κυλικείο.

Ηλεκτρικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις:

Θα ανακαινισθούν και κατασκευαστούν εκ νέου (όπου είναι απαραίτητο) οι ηλεκτρικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις και θα τοποθετηθεί φωτισμός τόσο στα δύο κτίρια όσο και στον περιβάλλοντα χώρο, σεβόμενοι την αρχική αισθητική
του χώρου.

Διαμόρφωση Περιβάλλοντος χώρου

Ο περιβάλλων χώρος θα διαμορφωθεί εκ νέου με σεβασμό στη φυσιογνωμία του κτιρίου και του ευρύτερου συνόλου, ως ακολούθως:

Χώρος στάθμευσης: Διαμορφώνεται χώρος στάθμευσης νοτιοανατολικά του οικοπέδου με 16 θέσεις στάθμευσης, 3 εκ των οποίων είναι για Α.Μ.Ε.Α., δημιουργώντας είσοδο και έξοδο οχημάτων στη δημοτική οδό που έχει πρόσωπο το οικόπεδο. Από τον χώρο στάθμευσης διαμορφώνεται η στάθμη του εδάφους, ούτως ώστε με 5 αναβαθμούς να οδηγείται το κοινό στην είσοδο του διαμορφωμένου περιβάλλοντα χώρου, χωρίς να είναι απαραίτητη η έξοδός του στον δρόμο.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της. Τυχόν αναγκαίες παρατάσεις της παραπάνω προθεσμίας θα δίδονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης, όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 6 της
σύμβασης.

Δείτε ΕΔΩ ολόκληρη την σύμβαση και την σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης