Το ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ και το ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΣΜΟΥ με τη συνδρομή του Επιμελητηρίου Ηρακλείου διοργανώνουν την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2014 στις 19:00 στο Επιμελητήριο Ηρακλείου αίθουσα «Καστελλάκη» εκδήλωση για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα.

Πρόγραμμα εκδήλωσης:

1. Παρουσίαση Σχεδίου Δράσης, από εκπρόσωπο του Δικτύου, «Παγκρήτια πρωτοβουλία για την ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας και απασχόλησης» για την προώθηση της ισότητας των φύλων και την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στους Δήμους/ Νομούς Ηρακλείου, Χανίων, Ρεθύμνου και Λασιθίου στην Περιφέρεια Κρήτης.

Το σχέδιο δράσης θα χρηματοδοτηθεί μέσω της πράξης 3.2.4. (Α & Β Κύκλου) “Υποστήριξη των Μ.Κ.Ο. (Γυναικείων Οργανώσεων) του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013», με δικαιούχο την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού, Διαχείρισης και Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΣΥΔΕ ΥΠΕΣ)

2. «Ελιές και κοπελιές στην κρητική μουσική»
Ομιλήτρια Dr. Μαρία Χναράκη, Διευθύντρια Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ντρέξελ-Η.Π.Α.