Μετά την Αθήνα και την Κω έρχεται... και τρίτο ξενοδοχείο της Ηilton στην Ελλάδα από τον όμιλο της Dolphin Capital Investors (DCI). 

Ο τελευταίος εντός της περιόδου 2014-16 υπολογίζει να έχει ξεκινήσει την υλοποίηση σύνθετων τουριστικών επενδύσεων, συνολικού προϋπολογισμού άνω του 1 δισ. ευρώ, σε πέντε προορισμούς της χώρας μας.

Η DCI έχει ήδη κλείσει συμφωνία για την κατασκευή στο Λασίθι της Κρήτης του ξενοδοχείου Waldorf Astoria, που αποτελεί την υψηλότερου επιπέδου ξενοδοχειακή αλυσίδα του ομίλου της Hilton Ηotels and Resorts. 

Ο διεθνής όμιλος θα αναλάβει τη λειτουργία του ξενοδοχείου, η έναρξη κατασκευής του οποίου υπολογίζεται για το 2015. 

Η μονάδα εντάσσεται σε ένα ευρύτερο επενδυτικό πρόγραμμα, προϋπολογισμού περίπου 300 εκατ. ευρώ, που θα υλοποιήσει η DCI σε έκταση 3.000 στρεμμάτων στη Σητεία.Η επένδυση περιλαμβάνει τη δημιουργία γκολφ, μαρίνας, τουριστικών κατοικιών και άλλων συμπληρωματικών υποδομών. 

Μάλιστα στην κεντρική ιστοσελίδα των ξενοδοχείων Waldorf Astoria , η έναρξη λειτουργίας της μονάδας τοποθετείται το 2020.