Η Ελλάδα δεν έχει σχεδόν καμία πιθανότητα να αποπληρώσει τα δάνεια που έχει λάβει από το εξωτερικό, ενώ μειώνεται με ταχύτητα η πιστοληπτική της ικανότητα, σύμφωνα με Έκθεση του Κέντρου για την Ευρωπαϊκή Πολιτική (CEP) του Φράιμπουργκ, την οποία επικαλείται η εφημερίδα «Die Welt». 

Το Κέντρο δεν διακρίνει μάλιστα καθόλου τάσεις βελτίωσης.

«Οι Έλληνες εξακολουθούν να ζουν πάνω από τις δυνατότητές τους» επισημαίνει η εφημερίδα, επικαλούμενη στοιχεία της Έκθεσης που υποδεικνύουν ότι «το ποσοστό κατανάλωσης επί του διαθέσιμου εισοδήματος στην Ελλάδα δεν είναι το υψηλότερο μόνο στην Ευρωζώνη, αλλά και σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση», με το ποσοστό αυτό να ξεπερνά το 100% από το 2002, ενώ αυξήθηκε και πέρυσι. 

Αυτό, σύμφωνα με την εφημερίδα, σημαίνει ότι η Ελλάδα υπερχρεώνεται όλο και περισσότερο στο εξωτερικό προκειμένου να χρηματοδοτήσει καταναλωτικές δαπάνες, γεγονός το οποίο οξύνει την κρίση. 

«Χωρίς δραστική μείωση του ποσοστού κατανάλωσης, δεν είναι δυνατόν η χώρα να ανακτήσει την πιστοληπτική της ικανότητα», τονίζει το CEP και συμπεραίνει ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για τέτοια πολιτική περικοπών, με συνέπεια η πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας να συνεχίζει να πέφτει και μάλιστα σαφώς ταχύτερα από ό,τι σε όλες τις άλλες χώρες της Ευρωζώνης - για αυτό και η Ελλάδα, για αρκετό διάστημα θα συνεχίσει να εξαρτάται από την βοήθεια άλλων χωρών.

amna.gr