Η Βουλευτής Ρεθύμνου της Νέας Δημοκρατίας κ. Όλγα Κεφαλογιάννη κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή για τη σοβαρή καθυστέρηση που καταγράφεται στον ορισμό νέου Διοικητικού Συμβουλίου για τον Οργανισμό Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης.

Η Ερώτηση απευθύνεται στον Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, τον οποίο η Βουλευτής Ρεθύμνου ενημερώνει για τις σοβαρές εκκρεμότητες και τις καθυστερήσεις στην προώθηση σημαντικών έργων, που προκαλεί η καθυστέρηση διορισμού νέας διοίκησης στον ΟΑΔΥΚ, μεταξύ των οποίων είναι και το μεγάλο έργο για την ενεργειακή αξιοποίηση του υδάτινου δυναμικού του Φράγματος Ποταμών Αμαρίου.

Ο αρμόδιος υπουργός ερωτάται να απαντήσει για το ποιοι είναι οι λόγοι, στους οποίους οφείλεται η καθυστέρηση στον διορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης και πότε προτίθεται να προβεί στις σχετικές ενέργειες.


ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΕΧΕΙ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ:

ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Από την αρχή του τρέχοντος έτους εκκρεμεί ο ορισμός από τον Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΔΥΚ.
Το γεγονός αυτό έχει σαν αποτέλεσμα πολλές δράσεις και έργα που έχει αναλάβει ο Ο.Α.ΔΥ.Κ. να έχουν στην κυριολεξία «βαλτώσει». Ενδεικτικά σας αναφέρω, ότι αντίστοιχη περίοδο το 2010 είχαν γίνει πέντε συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και είχαν εγκριθεί έργα και μελέτες για την υλοποίηση υδροαρδευτικών έργων, καθώς και η διακήρυξη για την ενεργειακή αξιοποίηση του Φράγματος των Ποταμών.
Έτσι σήμερα λόγω της έλλειψης διοίκησης είναι σε εκκρεμότητα μία σειρά από αναπτυξιακά έργα, όπως η εξαγορά των εκτάσεων που θα κατασκευαστούν οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας των λυμάτων των οικισμών γύρω από τον ταμιευτήρα του Φράγματος Ποταμών Ρεθύμνου και οι συμβάσεις συντήρησης έργων.
Ανάμεσα σε αυτά και σημαντικότερο όλων, είναι και η έγκριση του αποτελέσματος του Διεθνούς Διαγωνισμού που έχει κάνει ο Οργανισμός για την επιλογή αναδόχου για το σχέδιο «Ενεργειακή Αξιοποίηση του Φράγματος Ποταμών Νομού Ρεθύμνου-Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή, Διαχείριση και Εκμετάλλευση Υβριδικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας».
Ένα έργο ΑΠΕ από το οποίο θα παράγεται ενέργεια ισχύος 50 MW (η μέγιστη ενεργειακή ζήτηση του νομού Ρεθύμνης είναι 75 MW), συνδυάζοντας τη λειτουργία δύο αιολικών πάρκων ισχύος 81 MW και ενός αναστρέψιμου υδροηλεκτρικού συστήματος, ανάλογης δυναμικότητας, με δύο ταμιευτήρες νερού, τον κάτω που θα είναι το υπάρχον Φράγμα των Ποταμών, χωρητικότητας 22.500.0000 κυβικών μέτρων νερού και τον πάνω, που θα είναι μία λιμνοδεξαμενή χωρητικότητας 1.150.000 κυβικών μέτρων νερού και που θα κατασκευαστεί στην περιοχή “Χάρκια” Ρεθύμνης.
Το έργο είναι προϋπολογισμού 230.000.000 ευρώ χωρίς τον ΦΠΑ, με κατασκευή, χρηματοδότηση και λειτουργία από τον ανάδοχο για 25 χρόνια. Οι θέσεις εργασίες που θα δημιουργηθούν στα 5 χρόνια της κατασκευής θα ξεπεράσουν τις 800 και θα δημιουργηθούν τουλάχιστον 40 θέσεις μόνιμου προσωπικού κατά την διάρκεια της λειτουργίας του.
Τα ανταποδοτικά τέλη προς τον Ο.Α.ΔΥ.Κ. και τους ΟΤΑ που θα εγκατασταθεί το έργο θα ξεπεράσουν τα 80.000.000 ευρώ, το Ελληνικό Δημόσιο θα έχει έσοδα που θα ξεπεράσουν τα 400.000.000 ευρώ (φόροι, ΦΠΑ, ασφαλιστικές εισφορές, κλπ.), η δε λειτουργία του έργου προβλέπεται να ξεκινήσει το 2017.
Ακόμη και στην περίπτωση ολοκλήρωσης της διασύνδεσης του νησιού με το ηπειρωτικό σύστημα, το έργο θα είναι εξαιρετικά χρήσιμο για την σταθεροποίηση της ευστάθειας του δικτύου και τη μεγιστοποίηση της διείσδυσης των λοιπών ΑΠΕ.
Επειδή η σημασία του έργου για τον νομό Ρεθύμνης και για την Κρήτη γενικότερα είναι τεράστια και γενικότερα είναι αναγκαίο να προχωρήσουν όλες οι δραστηριότητες του ΟΑΔΥΚ,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Που οφείλεται η καθυστέρηση στον διορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης και πότε προτίθεται να προβεί στις σχετικές ενέργειες.


Η ΕΡΩΤΩΣΑ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ


ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ