Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), ενδιαφέρεται να απασχολήσει σαράντα (40) άτομα με συμβάσεις ανάθεσης έργου στα πλαίσια του Ερευνητικού Προγράμματος: «ΕΠΣΑΔ – 2014», για διάστημα δέκα (10) μηνών.

Οι συμβάσεις ανάθεσης έργου αφορούν:

Τέσσερις (4) Πτυχιούχους ΤΕΙ Ιχθυοκομίας ή συναφούς τμήματος - Τόπος εργασίας: Ηράκλειο Κρήτης
Τρεις (3) Πτυχιούχους Βιολογίας ή συναφούς τμήματος - Τόπος εργασίας: Ηράκλειο Κρήτης
Έναν (1) Πτυχιούχο Βιολογίας κάτοχος διδακτορικού διπλώματος - Τόπος εργασίας: Χανιά Κρήτης
Έναν (1) Πτυχιούχο Βιολογίας ή συναφούς τμήματος - Τόπος εργασίας: Κάλυμνος
Δύο (2) Πτυχιούχους ΤΕΙ Ιχθυοκομίας - Τόπος εργασίας: Σύρος
Έναν (1) Πτυχιούχο ΑΕΙ ή ΤΕΙ ειδικότητας Ηλεκτρολόγου, Μηχανολόγου, Μηχανικού Η/Υ ή συναφούς σχολής - Τόπος εργασίας: Ηράκλειο, Κρήτης
Έναν (1) Πτυχιούχο Βιολογικών Επιστημών με μεταπτυχιακό δίπλωμα - Τόπος εργασίας: Ηράκλειο, Κρήτης
Τέσσερις (4) Πτυχιούχους Βιολογίας ή συναφούς τμήματος κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών - Τόπος εργασίας: Αθήνα
Πέντε (5) Πτυχιούχους ΤΕΙ Ιχθυοκομίας - Τόπος εργασίας: Αθήνα
Έναν (1) Πτυχιούχο ΤΕΙ Ιχθυοκομίας - Τόπος εργασίας: Αθήνα
Δύο (2) Πτυχιούχους Βιολογικών Επιστημών - Τόπος εργασίας: Αθήνα
Έναν (1) Πτυχιούχο Μηχανικό Περιβάλλοντος κάτοχο μεταπτυχιακού διπλώματος - Τόπος εργασίας: Αθήνα
Έναν (1) Πτυχιούχο Οικονομικής- Διοικητικής κατεύθυνσης - Τόπος εργασίας: Αθήνα
Έναν (1) Πτυχιούχο Γεωλογίας με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών - Τόπος εργασίας: Αθήνα
Έναν (1) Πτυχιούχο Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών - Τόπος εργασίας: Αιτωλοακαρνανία
Έναν (1) Πτυχιούχο ΤΕΙ Ιχθυοκομίας - Τόπος εργασίας: Χαλκίδα
Δύο (2) Πτυχιούχους ΤΕΙ Ιχθυοκομίας - Τόπος εργασίας: Θεσπρωτία
Δύο (2) Πτυχιούχους ΤΕΙ Ιχθυοκομίας - Τόπος εργασίας: Αχαΐα ή Αιτωλοακαρνανία
Τρεις (3) Πτυχιούχους Βιολογικών Επιστημών - Τόπος εργασίας: Αχαΐα
Έναν (1) Πτυχιούχο ΤΕΙ Ιχθυοκομίας με μεταπτυχιακό δίπλωμα - Τόπος εργασίας: Λακωνία – Μεσσηνία
Έναν (1) Πτυχιούχο ΤΕΙ Ιχθυοκομίας με μεταπτυχιακό δίπλωμα - Τόπος εργασίας: Λακωνία

Αιτήσεις συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και τα απαραίτητα δικαιολογητικά (πτυχία, βεβαιώσεις εμπειρίας, επικυρωμένα) θα γίνονται δεκτές μέχρι και τις 5 Μαρτίου 2014 στα γραφεία του ΕΛΚΕΘΕ Πρώην Αμερικανική Βάση Γουρνών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ή ταχυδρομικώς στη Διεύθυνση (ΕΛΚΕΘΕ), Τ.Θ. 2214, 71003 Ηράκλειο Κρήτης.

Δείτε περισσότερα εδώ