Τους βασικούς άξονες των προτάσεων του ισραηλινού οργανισμού ΥΟΖΜΑ για τη διαμόρφωση της στρατηγικής καινοτομίας και τις δυνατότητες χρηματοδότησής της από το ΕΣΠΑ, παρουσίασαν οι εκπρόσωποι του οργανισμού στη σημερινή συνεδρίαση του Συμβουλίου Καινοτομίας, υπό τον υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Κωστή Χατζηδάκη.

Οι προτάσεις, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, αφορούν τη δημιουργία μηχανισμών χρηματοδότησης επιχειρήσεων και συγκεκριμένων έργων καινοτομίας, καθώς και τη διαμόρφωση διαύλων εξαγωγής καινοτομίας από πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα.

Σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση, η καινοτομία θα αποτελεί βασικό πυλώνα του προγράμματος «Επανεκκίνηση» για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ 2014- 2020.

Το Συμβούλιο Καινοτομίας θα συνεδριάζει κάθε μήνα, προκειμένου το σχέδιο ενίσχυσης της καινοτομίας να οριστικοποιηθεί το ταχύτερο δυνατό.

newpost.gr