Από το Τμήμα Τροχαίας Ρεθύμνου, πραγματοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα και καθόλη την διάρκεια του σχολικού έτους, σειρά διαλέξεων κυκλοφοριακής αγωγής – ενημέρωσης, σε μαθητές Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων του Νομού, στο πλαίσιο της προληπτικής δράσης που αναπτύσσει, για την προστασία των μαθητών από τα τροχαία ατυχήματα, σε συνεργασία βέβαια με την διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, τους Διευθυντές των σχολείων και τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων.

Για τον λόγο αυτό λοιπόν, έμπειροι Αστυνομικοί ανωτέρω υπηρεσίας επισκέφθηκαν την 05-05-2011 την Γ΄ και Δ΄ τάξη του 13ου Δημοτικού Σχολείου, την 10-05-2011 το 10ο Νηπιαγωγείο και την 11-05-2011 το 3ο Νηπιαγωγείο και έδωσαν χρήσιμες συμβουλές και οδηγίες στους μικρούς μαθητές, οι οποίοι συμμετείχαν με ιδιαίτερο ζήλο και ενδιαφέρον.