Ευρεία υπηρεσιακή σύσκεψη πραγματοποιήθηκε σήμερα, το πρωί, στα Χανιά, υπό τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Περιφέρειας Κρήτης, Υποστράτηγο Εμμανουήλ Παραβολιδάκη, για θέματα που αφορούν την αστυνόμευση του νησιού.

Στην σύσκεψη, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Κρήτης, συμμετείχαν οι Αναπληρωτής και Βοηθός του Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή, ο Προϊστάμενος Επιτελείου της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Περιφέρειας Κρήτης, οι Διευθυντές των Αστυνομικών Διευθύνσεων των Νομών της Νήσου και ο Διευθυντής της Υποδιεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Κρήτης.

Κατά την συνάντηση, όπως ανακοινώθηκε, δόθηκαν ειδικότερες κατευθύνσεις, για ουσιαστικότερη και αποτελεσματικότερη δράση των αστυνομικών Υπηρεσιών, ενώ συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την αστυνόμευση τόσο των πόλεων όσο και της υπαίθρου, καθώς και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών τους προς τους πολίτες.

Επιδίωξη του Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή είναι η εδραίωση του αισθήματος ασφάλειας στους πολίτες, τόσο με την εμφανή αστυνόμευση όσο και με την άμεση ανταπόκριση της τοπικής αστυνομίας στα πάσης φύσεως ζητήματα που ανακύπτουν.