Τέρμα στις ατέλειωτες ουρές στις εφορίες και τους δήμους για να πάρετε φορολογική ενημερότητα, πιστοποιητικό γέννησης, ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης.

Ολες οι παραπάνω υπηρεσίες θα παρέχονται πλέον από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών και η γραφειοκρατία πλέον περιορίζεται στο ελάχιστο.

Με σύνθημα «Τη μια στιγμή το θέλεις, την άλλη το έχεις», τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) είναι τώρα online με φορείς του Δημοσίου και εξυπηρετούν ακόμα πιο άμεσα.

Αυτός είναι ο βασικός άξονας της προσπάθειας που κάνει το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης ώστε να διευρυνθούν οι υπηρεσίες που παρέχονται από τα ΚΕΠ προς τους πολίτες.

Τέσσερις είναι οι νέες υπηρεσίες που παρέχονται από τα μέσω της online σύνδεσης με υπηρεσίες του Δημοσίου:

- Φορολογική ενημερότητα μέσω online και φυσικής παρουσίας. Απαιτείται έγγραφο αποδεικτικό της ταυτότητας του αιτούντος (αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης ή βιβλιάριο υγείας), έγγραφο αποδεικτικό της άμεσης συσχέτισης του ΑΦΜ που θα εισαχθεί στην εφαρμογή και του άμεσα ενδιαφερομένου, αριθμός ειδοποίησης που αναγράφεται σε ένα από εκκαθαριστικά σας.

- Ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ και βεβαίωση οικοδομοτεχνικού έργου. Απαιτείται: έγγραφο αποδεικτικό της ταυτότητας του αιτούντος. ΑΦΜ που δηλώνεται προφορικά ή που μπορεί να προκξύπτει από εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας ή βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ από την αρμόδια ΔΟΥ. Και τέλος Αριθμός Μητρώου Οικοδομοτεχνικού Εργου (ΑΜΟΕ) για την περίπτωση βεβαίωσης οικοδομοτεχνικού έργου.

- Πιστοποιητικά δημοτολογίου: βεβαιώσεις οικογενειακής κατάστασης, γέννησης, ιθαγένειας, όπως και βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης για τον ΟΓΑ. Το μόνο που απαιτείται είναι έγγραφο αποδεικτικό της ταυτότητας του αιτούντος.

- Πιστοποιητικά ΝΑΤ: ύψος μηνιαίων αποδοχών κύριας και επικουρικής σύνταξης, βεβαίωση ετήσιων αποδοχών για φορολογική χρήση, συγκεντρωτικό εκκαθαριστικό σημείωμα εξαμήνου. Απαιτούμενα έγγραφα:Αποδεικτικό της ταυτότητας του αιτούντος, Αριθμός Μητρώου Συνταξιούχου (ΑΜΣ) και πληρεξούσιο ή εξιουσιοδότηση με θεωρημένο γνήσιο υπογραφής για τον αντιπρόσωπο.

fpress.gr