Ισχυροποιούνται οι πιθανότητες το 2013 να είναι ο τελευταίος χρόνος της ύφεσης, εκτίμησε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) Γ. Προβόπουλος, μιλώντας στην ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

Ωστόσο, έθεσε δύο βασικές προϋποθέσεις προκειμένου να επαληθευτεί η πρόβλεψη ανάκαμψης το 2014.

Αποφασιστικότητα και συνέπεια στην εφαρμογή του προγράμματος σταθεροποίησης.

Δεύτερον, αποσόβηση ή έστω ελαχιστοποίηση των κινδύνων και των αβεβαιοτήτων που θα ήταν δυνατόν να προκύψουν από επιδείνωση του κοινωνικοπολιτικού κλίματος.

Ο Γ. Προβόπουλος δήλωσε ότι η Τράπεζα της Ελλάδος θα δημοσιοποιήσει την ερχόμενη εβδομάδα, τα αποτελέσματα των «stress tests» σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών. 

Στο χρονικό διάστημα που θα μεσολαβήσει, στελέχη της Τράπεζας της Ελλάδος θα έχουν συναντήσεις με στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, με αντικείμενο τις τεχνικές λεπτομέρειες που σχετίζονται με τη μεθοδολογία και τα αποτελέσματα της άσκησης.

amna.gr