Στην ηλεκτρονική Δ/νση της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης hc-crete.gr/Νέα-Ανακοινώσεις, έχουν αναρτηθεί προς ενημέρωση και εξυπηρέτηση κάθε ενδιαφερομένου τα ονόματα των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ ιατρών ιδιωτών, ανά ειδικότητα και Νομό της Κρήτης και τα στοιχεία επικοινωνίας τους , όπως αυτά έχουν ανακοινωθεί στην σελίδα του ΕΟΠΥΥ, καθώς και τα ονόματα των ελεγκτών ιατρών στα νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας που έχει ορίσει η 7η Υ.ΠΕ Κρήτης.

Τα ως άνω στοιχεία έχουν αναρτηθεί και στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών σε θέματα Υγείας (ΚΕΠΥΚΑ) της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης που στεγάζεται στα γραφεία της κεντρικής υπηρεσίας, στην Οδό Σμύρνης 26, στο Ηράκλειο.