Στα πλαίσια της προληπτικής ιατρικής, την Πέμπτη 20 Μαρτίου 2014 θα πραγματοποιηθεί δωρεάν σπιρομέτρηση (έλεγχος αναπνευστικής λειτουργίας), στους υπαλλήλους του δήμου Ηρακλείου.

Η συγκεκριμένη δράση θα γίνει σε συνεργασία με το ιατρείο του τμήματος ΚΟΙΦ-ΑΠΗ Ν. Αλικαρνασσού, την πνευμονολογική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου και την επιτροπή για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων του δήμου Ηρακλείου.

Η σπιρομέτρηση θα γίνει στο Τμήμα Κοινοτικής Φροντίδας-Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων Νέας Αλικαρνασσού.

Για να δηλώσετε συμμετοχή απευθυνθείτε στις νοσηλεύτριες του τμήματος κα Μάρα Ορφανουδάκη και κα Μαρία Μαρκάκη, από 27-2-2014 έως και 15-3-2014 στο τηλ. 2810 221738.

Επισημαίνεται ότι προηγούνται οι καπνιστές, οι έχοντες αναπνευστικό πρόβλημα και οι υψηλού κινδύνου εργαζόμενοι λόγω επαγγέλματος.

Επίσης, σας υπενθυμίζουμε ότι συνεχίζεται η δράση με τα δωρεάν τεστ Παπ στις εργαζόμενες του δήμου μας.