Σαφές μήνυμα προς το πολιτικό σύστημα να επικεντρωθεί και να επιταχύνει την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων και ταυτόχρονα να επικρατήσει η λογική της συναίνεσης μεταξύ των πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων έστειλε χθες ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), Γ. Προβόπουλος. Στην ετήσια έκθεση του διοικητή για το 2013, ο κ. Προβόπουλος υποστηρίζει ότι το 2013 μπορεί να αποδειχθεί ότι ήταν ο τελευταίος χρόνος ύφεσης, αλλά για να συμβεί αυτό πρέπει να συντρέξουν δύο βασικές προϋποθέσεις:

Πρώτον, να συνεχιστεί η εφαρμογή του προγράμματος σταθεροποίησης με αποφασιστικότητα και συνέπεια. «Τα έως τώρα θετικά αποτελέσματα δεν αφήνουν περιθώρια εφησυχασμού» αναφέρει ο κ. Προβόπουλος και επισημαίνει ότι «αντίθετα, επιτάσσουν συνέχιση της δημοσιονομικής προσαρμογής για να διατηρηθεί σε μόνιμη βάση και να διευρυνθεί το πρωτογενές πλεόνασμα, να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του χρέους και να εμπεδωθεί κλίμα εμπιστοσύνης».

Δεύτερον, να αποσοβηθούν ή τουλάχιστον να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι και οι αβεβαιότητες που θα μπορούσαν να προκύψουν από επιδείνωση του κοινωνικοπολιτικού κλίματος «λόγω των συνήθων αντιπαραθέσεων και της πόλωσης ενόψει των εκλογικών αναμετρήσεων για το Ευρωκοινοβούλιο και την τοπική αυτοδιοίκηση», σύμφωνα με τον διοικητή της ΤτΕ.

Σε κάθε περίπτωση, ο κ. Προβόπουλος θέτει ως κύρια εθνική επιδίωξη τη μετατροπή της «υπό εξέλιξη σταθεροποίησης σε δυναμική ανάπτυξη πάνω σε στέρεες βάσεις». Στο πλαίσιο αυτό επισημαίνει την αναγκαιότητα των μεταρρυθμίσεων. Ενα πεδίο στο οποίο έχουν παρατηρηθεί «διστακτικότητες, καθυστερήσεις και ατολμία» έως τώρα. Μάλιστα, ο διοικητής της ΤτΕ σημειώνει ότι η προσδοκώμενη ανάπτυξη θα αποδειχθεί δειλή και εύθραυστη και οι αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας θα υπονομευθούν, αν δεν υλοποιηθεί «με γενναιότητα και τόλμη» ένα πρόγραμμα εκτεταμένων μεταρρυθμίσεων με στόχους:

1. Την εκ βάθρων ανασυγκρότηση του κράτους.

2. Τον θεσμικό εκσυγχρονισμό σε τομείς όπως η εκπαίδευση, η υγεία και η απονομή της Δικαιοσύνης.

3. Τη δημιουργία ανταγωνιστικών αγορών και το άνοιγμα κλειστών επαγγελμάτων.

4. Τη διαμόρφωση ενός φορολογικού συστήματος, που θα είναι σταθερό και φιλικό προς την επιχειρηματικότητα, τις επενδύσεις και την εργασία, αλλά αυστηρό απέναντι στη φοροδιαφυγή. Σημειώνει, δε, ότι η μη αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής έχει ως αποτέλεσμα να επιβάλλονται φόροι στους συνεπείς φορολογούμενους και ζητάει τη μείωση των φορολογικών επιβαρύνσεων για τα φυσικά πρόσωπα.

Παράλληλα, για να είναι αποτελεσματική η πολιτική που θα ακολουθηθεί «προϋποθέτει συνεννόηση και συγκερασμό απόψεων, που είναι δύσκολο να επιτευχθούν μέσα σε κλίμα όξυνσης, το οποίο μεγεθύνει τις διαφορές και αποτρέπει τις συγκλίσεις», ενώ βασικό προαπαιτούμενο για την ανάπτυξη είναι η συνέχιση της δημοσιονομικής προσαρμογής. Βασικές προτεραιότητες μεταξύ άλλων είναι:

• Ταχύτερη διευθέτηση των φορολογικών υποθέσεων από τη Δικαιοσύνη.

• Μείωση της γραφειοκρατίας και του διοικητικού βάρους για τον ιδιωτικό τομέα.

• Βελτίωση των βασικών υπηρεσιών που παρέχονται στους πολίτες.

• Αξιολόγηση της αποδοτικότητας των δημοσίων υπηρεσιών και των δημοσίων υπαλλήλων.

Παράλληλα, ο κ. Προβόπουλος επαναλαμβάνει την ανάγκη αλλαγής του αναπτυξιακού προτύπου, σημειώνοντας πως το παλιό πρότυπο ανάπτυξης απαξιώνεται βίαια και γοργά, αλλά η ανάδειξη του νέου καθυστερεί. Το νέο πρότυπο θα πρέπει να στηρίζεται στη μετάβαση από την παραγωγή μη διεθνώς εμπορεύσιμων στην παραγωγή διεθνώς εμπορεύσιμων αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και από την κατανάλωση στην αποταμίευση και την επένδυση. Επίσης, καλεί τις τράπεζες «να συμβάλουν ουσιαστικά σε μια προσπάθεια ανασυγκρότησης του παραγωγικού δυναμικού για τη δημιουργία του νέου υποδείγματος βιώσιμης ανάπτυξης που τόσο έχει ανάγκη η χώρα», μέσω του αναπροσανατολισμού των πολιτικών τους.

kathimerini.gr