Με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης που υπέγραψε η Δήμαρχος Φαιστού κ. Μαρία Πετρακογιώργη-Ανυφαντάκη και ο ανάδοχος του έργου ξεκινούν οι εργασίες ύδρευσης B’ φάσης στο Τυμπάκι του Δήμου Φαιστού με την εγκατάσταση του εργολάβου.

Το συγκεκριμένο έργο αφορά την ανόρυξη τεσσάρων γεωτρήσεων και συγκεκριμένα: την ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης στη θέση Κάκαρης Τ.Κ. Μαγαρικαρίου, βάθους 350μ., την ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης στη θέση Καλύβια Τ.Κ. Φανερωμένης, βάθους 150μ., την αντικατάσταση υδρευτικής γεώτρησης στη θέση Άγιος Αντώνιος Τ.Κ. Καμηλαρίου, βάθους 150μ. και την ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης στη θέση Βαζοχάρακας Τ.Κ. Πιτσιδίων βάθους 230μ.

Ο ανάδοχος από την πλευρά του οφείλει να τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία, τις διατάξεις και τους κανονισμούς περί μέτρων ασφαλείας, τη λήψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, για την έγκαιρη παράδοση του έργου, εντός χρονοδιαγράμματος το οποίο έχει καθοριστεί σε 8 μήνες, από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, ενώ η δαπάνη του θα καλυφθεί από το Π.Δ.Ε.

Με αφορμή την υπογραφή της σύμβασης, η Δήμαρχος Φαιστού εξέφρασε την ικανοποίηση της για το ότι τα σημαντικά έργα συνεχίζονται, παρά τις δυσκολίες και τις περικοπές κρατικών πόρων που αντιμετωπίζουμε, επισημαίνοντας ότι η Δημοτική Αρχή έχει ως προτεραιότητα έργα ανάπτυξης, που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των πολιτών, εξυπηρετώντας τις καθημερινές τους ανάγκες.