Από την Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, γνωστοποιείται στους ενδιαφερόμενους ότι προκηρύσσονται γραπτές εξετάσεις για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας Οδικού Μεταφορέα Επιβατών ή Εμπορευμάτων της περιόδου Μαρτίου 2014.

Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν στις 28 Μαρτίου 2014, ημέρα Παρασκευή, στην αίθουσα των σημάτων της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Χανίων στη οδό Νεροκούρου 30.

Η ώρα έναρξης των εξετάσεων είναι 10.00 π.μ, ενώ η διάρκεια των εξετάσεων για κάθε κατηγορία (Εθνικές, Διεθνείς) είναι δύο ώρες. Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν:

Α. Όσοι υποψήφιοι έχουν συμπεριληφθεί στις καταστάσεις που έχουν κατατεθεί από τις οικείες ΣΕΚΑΜ στην Υπηρεσία μας.

Β. Όσοι είναι κάτοχοι πτυχίων ή διπλωμάτων Ανώτατων ή Ανώτερων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού και υποβάλλουν αίτηση στην υπηρεσία μας, μέχρι τις 21 Μαρτίου 2014, ημέρα Παρασκευή, ημερομηνία υποβολής των οριστικών καταστάσεων.