Σημαντικές αλλαγές στη διαδικασία της ρύθμισης των τραπεζικών οφειλών για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά προβλέπει το αρχικό σχέδιο που θα αντικαταστήσει τον νόμο Κατσέλη, σύμφωνα με την Καθημερινή.

Η βασική τομή που επιφέρει είναι ότι καθιστά υποχρεωτική για τον δανειολήπτη την προσφυγή σε «ειδική διαδικασία διαμεσολάβησης», η οποία θα διεξάγεται ενώπιον δικηγόρου. Αν η διαμεσολάβηση αποτύχει τότε προβλέπεται η σύνταξη «έκθεσης από οικονομικό εμπειρογνώμονα».

Η έκθεση αποτελεί πραγματική «ακτινογραφία» της οικονομικής κατάστασης του δανειολήπτη, καθώς θα πρέπει να αναφέρει εκτός από τα εισοδήματα και τα περιουσιακά του στοιχεία, όλες τις καταθέσεις, τα ομόλογα ή τις μετοχές που έχει στην κατοχή του, το εισόδημα που του χρειάζεται για να ζήσει ακόμη και το ποσό που μπορεί να εξασφαλιστεί από τη ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων που έχει στην κατοχή του.

Οι παραπάνω τροποποιήσεις γίνονται προκειμένου να ελαφρυνθεί ο φόρτος εργασίας τω Ειρηνοδικείων που σήμερα σηκώνουν μεγάλο βάρος αυτών των υποθέσεων.

Μάλιστα προβλέπεται και δυνατότητα ενίσχυσης όσων έχουν να αντιμετωπίσουν αυξημένο αριθμό αιτήσεων, με ειρηνοδίκες που υπηρετούν στην εφετειακή περιφέρεια, άλλα και διαδικασία «κινητικότητας» ειρηνοδικών και από άλλες περιοχές.

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ