Σε καθολικό συμψηφισμό των πάσης φύσεως οφειλών μεταξύ κράτους και πολιτών και επιχειρήσεων προχωρεί το υπουργείο οικονομικών σε μια προσπάθεια να πάρει μπροστά η οικονομία και να ξεκαθααρίσει το τοπίο με τα χρέη όλων των φορέων και εταιρειών του Δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα. 

Σύμφωνα με το Βήμα της Κυριακής, στα χρέη περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων οφειλές του κράτους προς προμηθευτές του Δημοσίου, κατασκευαστές, φαρμακευτικές εταιρείες αλλά και χρεη πολιτών και επιχειρήσεων προς το Δημόσιο από άμεσους και έμμεσους φόρους ή ασφαλιστικές εισφορές. 

Το σχέδιο για τους συμψηφισμούς θα περιληφθεί στο υπό κατάθεση φορολογικό νομοσχέδιο που θα μειώνει τα πρόστιμα για φορολογικές παραβάσεις, θα απλοποιεί τον φόρο υπεραξίας των ακινήτων και θα καθορίζει τις αποδείξεις που πρέπει να συγκεντρώσουν τα νοικοκυριά για τη δήλωσή τους. 

Συγκεκριμένα το σχέδιο, όσον αφορά ιδιώτη που συναλλάσσεται με οποιονδήποτε φορέα ή εταιρεία του Δημοσίου, ο ΦΠΑ που είναι να αποδώσει από τη συναλλαγή που πραγματοποιεί θα καταβάλλεται απευθείας π.χ. από τον δήμο που πραγματοποίησε το έργο και στη συνέχεια το κράτος θα έρχεται να συμψηφίζει τον φόρο αυτόν με δικές του υποχρεώσεις προς τον πολίτη ή την επιχείρηση. 

Με αυτόν τον τρόπο το υπουργείο Οικονομικών από τη μία θα εισπράττει τον ΦΠΑ στην πηγή και από την άλλη θα αυξάνει τα έσοδά του χωρίς καθυστερήσεις. Αρκεί ταυτόχρονα να εξοφλεί τις υποχρεώσεις προς τον πελάτη.

newpost.gr