Σημαντικό ενδιαφέρον για τα ελληνικά ομόλογα εκδηλώνεται τις τελευταίες ημέρες με αποτέλεσαν οι αποδόσεις των 10ετών ομολόγων να έχουν υποχωρήσει κάτω από το 7% για πρώτη φορά μετά το 2010.

Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου κινείται κοντά στο 6,76% που είναι το χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάιο του 2010, ενώ σε σχέση με το γερμανικό ομόλογο αναφοράς η διαφορά απόδοσης (spread) του 10ετούς ελληνικού ομολόγου υπεχώρησε στο 5,24%.

Αναλυτές της αγοράς ομολόγων τονίζουν ότι αν εντός του 2014 υπάρξει μόνιμη λύση για το ελληνικό χρέος από το Eurogroup που θα το απομειώνει σοβαρά σε όρους καθαρής παρούσας αξίας, τότε η τιμή των ελληνικών χρεογράφων θα μειωνόταν σημαντικά και θα παρέσυρε σε χαμηλότερα επίπεδα και το κόστος δανεισμού τραπεζικών και μη τραπεζικών επιχειρήσεων.

Αυτή η παράμετρος είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη βελτίωση των επιπέδων ρευστότητας της ελληνικής οικονομίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι το τελευταίο έτος το κόστος των ομολογιακών εταιρικών εκδόσεων έχει μειωθεί κατά πολύ.

Το μέσο κόστος δανεισμού από 8,5% στις αρχές του 2013, πλέον έχει αποκλιμακωθεί στα επίπεδα του 6,5%, καθώς πολλοί επενδυτές θεωρούν πως οι εξωστρεφείς ελληνικές επιχειρήσεις αποτελούν ασφαλή επένδυση με σίγουρη απόδοση.

Ενδεικτικά το yield των ομολογιακών εκδόσεων εταιρειών όπως ο Τιτάν, ο ΟΤΕ, τα ΕΛΠΕ, κ.ά. για ομόλογα λήξης το 2018 κυμαίνεται σήμερα μεταξύ 4,5% και 7%, επίπεδα πολύ χαμηλότερα σε σχέση με τις αρχές του 2013.

newsbeast.gr