Μέχρι τις 4 το απόγευμα, θα εξυπηρετεί σήμερα τα μέλη της η ΕΑΣΗ για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης για το 2011, την κατάρτιση του μητρώου αγροτών και τη δήλωση καλλιέργειας  / εκτροφής για την ασφάλιση της αγροτικής παραγωγής υπέρ του ΕΛΓΑ.