Οριο στις προσλήψεις συμβασιούχων στους ΟΤΑ θέτουν κοινές αποφάσεις των υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, κ. Παπακωνσταντίνου και Ραγκούση. Σύμφωνα με αυτές οι δήμοι και οι περιφέρειες μπορούν να προσλάβουν μέχρι 14.458 υπαλλήλους εποχικού προσωπικού το 2011.

Η κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών προσδιορίζει στις 6.000 θέσεις το ανώτατο όριο συμβασιούχων ορισμένου χρόνου στους ανταποδοτικούς τομείς της καθαριότητας και της ύδρευσης, που για πρώτη φορά χρειάζονται έγκριση της αρμόδιας διυπουργικής επιτροπής. Οι υπόλοιπες θέσεις συμβασιούχων έργου και ορισμένου χρόνου στους ΟΤΑ α' και β' βαθμού μπορούν να φτάσουν - σύμφωνα με τη δεύτερη κοινή υπουργική απόφαση - μέχρι και τις 8.458, μειωμένες κατά 15% σε σχέση με πέρυσι (9.950). Στο τελικό στάδιο της δημοσίευσης βρίσκεται η κατανομή 3.086 συμβασιούχων ορισμένου χρόνου σε 216 δήμους και αναπτυξιακούς συνδέσμους.

Τη μετάταξη υπαλλήλων από δήμους σε υπηρεσίες του Δημοσίου και αντιστρόφως προβλέπει τροπολογία που κατέθεσε το υπουργείο Εσωτερικών στο νομοσχέδιο για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Επίσης, προβλέπονται υποχρεωτικές μετατάξεις πλεονάζοντος προσωπικού των δήμων σε άλλους ΟΤΑ και σε δημόσιες υπηρεσίες του ίδιου νομού.

imerisia.gr