Ο Παγκρήτιος Σύνδεσµος Εθελοντών Αιµοδοτώνκαι ∆ωρητών Οργάνων Σώµατος «Αιµατοκρήτης» µε σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη του θεσµού της τακτικής εθελοντικής αιµοδοσίας µε τη βοήθεια της Κινητής Μονάδας Αιµοδοσίας του ΠαΓΝΗ και σε συνεργασία µε το Πνευµατικό Κέντρο Ενορίας Άνω Χερσονήσου, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Χερσονήσου, τις ενορίες και τους πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής, καθώς και το Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής του ∆ήµου Χερσονήσου διοργανώνει εθελοντική αιµοδοσία στο Λιµ. Χερσονήσου, την Κυριακή 9 Μαρτίου 2014 και ώρες: 10:00 – 13:30 στο Κατάστηµα ∆ηµοτικής Ενότητας Λιµ. Χερσονήσου (πρώην ∆ηµαρχείο).

Δεν υπάρχει τράπεζα αίµατος, ούτε διαχείριση του αίµατος που συλλέγεται µε οποιονδήποτε τρόπο. Κάθε αιµοδότης λαµβάνει ατοµική κάρτα εθελοντή αιµοδότη, µε την οποία µπορεί να καλύψει µελλοντική ανάγκη σε αίµα δική του ή συγγενή του.

Αίµα µπορεί να δώσει κάθε υγιής άνθρωπος από 18-62 ετών. Οι γυναίκες µπορούν να δίνουν ανά 4 µήνες και οι άνδρες ανά 3 µήνες. Είναι µια διαδικασία απλή, ανώδυνη και απολύτως ασφαλής.

Ο αιµοδότης πρέπει να είναι ξεκούραστος, να έχει κοιµηθεί καλά το προηγούµενο βράδυ και να έχουν περάσει 3 ώρες από το µεσηµεριανό φαγητό.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τη σελίδα του Αιµατοκρήτη

www.aimatocritis.gr ή τηλεφωνήστε στο 2810-239773.