Ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση για την καταστροφή των χημικών όπλων της Συρίας, η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Ασφάλειας Κάθριν Άστον προσπαθεί να διασκεδάσει τις έντονες ανησυχίες που εξέφρασε ο Έλληνας Ευρωβουλευτής κατά μόνας αλλά και σε συνεργασία με συναδέλφους του από χώρες τις Μεσογείου, απαντώντας σε γραπτές ερωτήσεις που κατέθεσε όταν είχε ανακοινωθεί η σχετική απόφαση των Ηνωμένων Εθνών.

Σύμφωνα με τις απαντήσεις της Ύπατης Εκπροσώπου της ΕΕ στα ερωτήματα του Σπύρου Δανέλλη σχετικά με την ασφάλεια και την περιβαλλοντική διάσταση της επιχείρησης :

• Η καταστροφή των συριακών χημικών όπλων έχει συμφωνηθεί και εποπτεύεται από τον Οργανισμό για την απαγόρευση των χημικών όπλων (ΟΑΧΟ) και τον ΟΗΕ, σε συνεργασία με το πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον και την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας και σύμφωνα με τις διεθνείς και εθνικές νομοθετικές διατάξεις. Στο πλαίσιο αυτό έχουν ληφθεί όλα τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσουν τα υψηλότερα πρότυπα περιβαλλοντικής ασφάλειας κατά την καταστροφή όλων των κατηγοριών συριακών χημικών ουσιών.

• Το πλοίο M/V Cape Ray, για το οποίο η γαλλική ΜΚΟ Robin des Bois είχε δημοσιεύσει στοιχεία ότι χρήζει απόσυρσης λόγω παλαιότητας, προσαρμόστηκε πρόσφατα στις ειδικές απαιτήσεις που προβλέπονται στο σχέδιο ΟΑΧΟ/ΟΗΕ και το σύστημα υδρόλυσης FDHS (field-deployable hydrolysis system) βασίζεται σε μια προσέγγιση εξουδετέρωσης της οποίας οι αρχές των ΗΠΑ έχουν ευρεία γνώση και πείρα, δεδομένης της χρήσης της εν λόγω μεθόδου στις ΗΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος για την καταστροφή των χημικών όπλων.

• Δεν θα πραγματοποιηθεί καμία απόρριψη χημικών ουσιών ή των λυμάτων τους μετά από υδρόλυση στη θάλασσα. Αντίθετα, οι ουσίες αυτές θα αποθηκευθούν στο αμερικανικό σκάφος και θα μεταφερθούν, μαζί με τις υπόλοιπες συριακές βιομηχανικές χημικές ουσίες σε επιλεγμένες εμπορικές υποδομές για τελική καταστροφή με αποτέφρωση.

Παράλληλα, η Κάθριν Άστον ενημερώνει ότι δεν έχει ακόμα αποφασιστεί η ακριβής θέση εν πλω που προτείνεται από την κυβέρνηση των ΗΠΑ στα διεθνή χωρικά ύδατα.

“Η ανάγκη της εξάλειψης θανατηφόρων όπλων μαζικής καταστροφής και η αποτροπή χρήσης τους κατά του συριακού λαού είναι ζήτημα που η ΕΕ θα πρέπει να αντιμετωπίσει επί ίσοις όροις με την ανάγκη προστασίας του ευαίσθητου θαλάσσιου οικοσυστήματος της Μεσογείου, της υγείας των Ευρωπαίων πολιτών και των σημαντικών δραστηριοτήτων της περιοχής της Μεσογείου για την οικονομία της ΕΕ, όπως ο θαλάσσιος και παράκτιος τουρισμός και η αλιεία.

Η διαφάνεια στην ενημέρωση των πολιτών της ΕΕ σε ένα τόσο σημαντικό ζήτημα είναι εξίσου αναγκαία εξ αρχής και όχι ενώ βρίσκεται εν εξελίξει η επιχείρηση. Περιμένουμε να ενημερωθούμε, λοιπόν, σχετικά με την ακριβή θέση εν πλω της επιχείρησης και να κατανοήσουμε για ποιους λόγους η θέση αυτή δεν έχει ανακοινωθεί μέχρι σήμερα”.