Υπό παρακολούθηση έθεσε τις τρεις μεγάλες κυπριακές τράπεζες, την Τράπεζα Κύπρου, τη Μαρφίν Λαϊκή και την Ελληνική Τράπεζα, ο οίκος αξιολόγησης Moody'Αs, εκτιμώντας ότι αντιμετωπίζουν αυξημένους κινδύνους από την εκτεταμένη έκθεσή τους στα ελληνικά ομόλογα και στον ελληνικό ιδιωτικό δανεισμό.

Ο οίκος Moody's ανέφερε σε έκθεσή του ότι οι τρεις τράπεζες είναι ενδεχόμενο, παρά την ικανοποιητική ρευστότητα που διαθέτουν, να αντιμετωπίσουν προβλήματα ρευστότητας σε περίπτωση αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους.

Για το λόγο αυτό θα προβεί σε αξιολόγηση τους, που θα εστιασθεί σε τέσσερις παράγοντες:

-Στην ικανότητα των τραπεζών να απορροφήσουν ζημιές σε περίπτωση υποβάθμισης της αξίας των ελληνικών ομολόγων,

-Στο βαθμό που οι δανειοδοτήσεις στον ελληνικό ιδιωτικό τομέα, που αποτελούν το 41% των συνολικών τους δανείων, μπορούν να οδηγήσουν σε περαιτέρω αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και κατ' επέκταση να περιορίσουν την κερδοφορία των τραπεζών.

-Στην ικανότητά τους να διατηρήσουν το υφιστάμενο προφίλ χρηματοδότησης και ρευστότητας τους, και

-Στο βαθμό, στον οποίο η πίεση στο τραπεζικό σύστημα μπορεί να επηρεάσει την κυπριακή οικονομία.

Σύμφωνα με στοιχεία του Κυπριακού Υπουργείου Οικονομικών, η αξία των ελληνικών ομολόγων που κατέχουν οι τρεις τράπεζες ανέρχεται στα 5,1 δισ. Ευρώ.

Ο οίκος Moody's ανακοίνωσε επίσης ότι προτίθεται να αξιολογήσει την προθυμία και ικανότητα της κυπριακής κυβέρνησης να στηρίξει το τραπεζικό σύστημα του τόπου στην περίπτωση αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους.-

express.gr