«Με αφορμή την συνεχιζόμενη συζήτηση, τις επικριτικές ανακοινώσεις επιστημονικών φορέων, επαγγελματικών οργανώσεων, πολιτικών κομμάτων κλπ σχετικά με τις προτάσεις που διατυπώθηκαν στην πρόσφατη έκθεση του ΟΟΣΑ για τις συνθήκες του ανταγωνισμού στην Ελλάδα, αναφορικά με το ελαιόλαδο, ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Ελαιολάδου Τυποποίησης Ελαιολάδου - ΣΕΒΙΤΕΛ επαναλαμβάνει την θέση του ότι α) η άρση της ισχύουσας απαγόρευσης ανάμιξης του ελαιολάδου με άλλα φυτικά έλαια και β) η απελευθέρωση της ισχύουσας διάταξης στην μαζική εστίαση για την μέγιστη συσκευασία ελαιολάδων (5 λίτρα) είναι παντελώς άστοχες», αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΣΕΒΙΤΕΛ.

«Είναι επιβεβαιωμένο ότι χωρίς κανένα όφελος από πλευράς ανταγωνισμού και επιπέδου τιμών, τυχόν υιοθέτηση αυτών των ρυθμίσεων θα δημιουργήσει μετά βεβαιότητας κινδύνους για τους καταναλωτές, αλλά και τους ελαιοπαραγωγούς, ενώ ταυτόχρονα θα υπάρξουν παράπλευρες αρνητικές συνέπειες και στρεβλώσεις στη συνολική λειτουργία της αγοράς.

Η Κοινοτική νομοθεσία δίνει τη δυνατότητα στα Κράτη - Μέλη να υιοθετήσουν για το ελαιόλαδο εθνικές ρυθμίσεις, αναγνωρίζοντας την ανάγκη προστασίας του από τα φθηνότερα ανταγωνιστικά έλαια. Αυτή η προστασία έχει διασφαλισθεί από την ήδη υπάρχουσα εθνική νομοθεσία στην χώρα μας, ενώ παράλληλα αντίστοιχες ρυθμίσεις έχουν υιοθετηθεί και από τις ανταγωνίστριες χώρες της Ιταλίας, της Ισπανίας και της Πορτογαλίας.

Είναι άλλωστε χαρακτηριστικό ότι ακόμα και η ίδια η έκθεση του ΟΟΣΑ δεν ισχυρίζεται ότι η άρση της απαγόρευσης πώλησης προϊόντων μιγμάτων ελαίων θα οδηγήσει σε μείωση των τιμών του ελαιολάδου για τον καταναλωτή. Η μόνη μνεία που κάνει ο ΟΟΣΑ στο συγκεκριμένο θέμα, αφορά στη δυνατότητα μεγαλύτερης ποικιλίας προϊόντων (περισσότερες επιλογές των καταναλωτών!) και «ενδεχομένως» φθηνότερα προϊόντα, χωρίς μάλιστα να διευκρινίζει αν εννοείται το ίδιο το ελαιόλαδο ή τα μίγματα ελαίων.

Μπορεί κανείς εύκολα να αντιληφθεί τους κινδύνους εξαπάτησης του καταναλωτή και των ελαιοπαραγωγών από την κυκλοφορία μιγμάτων στην χώρα μας λόγω και της αναλυτικής αδυναμίας στην ποσοτικοποίηση του ποσοστού σπορέλαιου στο μίγμα.

Αντίστοιχα, σε εντελώς λάθος κατεύθυνση κινείται και η δεύτερη πρόταση της ίδιας έκθεσης του ΟΟΣΑ για τη επέκταση της συσκευασίας του ελαιολάδου και σε συσκευασίες μεγαλύτερες των 5 λίτρων στην μαζική εστίαση.

Είναι εξακριβωμένο ότι κανένα κοστολογικό όφελος δεν θα προκύψει για τις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης, μεταξύ μέγιστων συσκευασιών 5 λίτρων και 10 ή 20 λίτρων, δεδομένου ότι το κόστος συσκευασίας συμμετέχει πολύ λίγο στο συνολικό κόστος του προϊόντος, όπου το κόστος του ελαιολάδου είναι το κυρίαρχο.

Απεναντίας, οι δυσκολίες στην διακίνηση, στην αποθήκευση, στην χρήση είναι σημαντικά μεγαλύτερες και φυσικά σε αυτές πρέπει να προστεθεί ο σοβαρός κίνδυνος παράνομης διεύρυνσης της μεγαλύτερης αυτής συσκευασίας και στο στάδιο του πλανόδιου και ανεξέλεγκτου (ποιοτικά και φορολογικά) εμπορίου.

Όπως σημειώνει ο Πρόεδρος του ΣΕΒΙΤΕΛ Γρηγόρης Αντωνιάδης, "σε μια περίοδο έντονα ανταγωνιστική (παγκοσμίως) στο ελαιόλαδο και με τις τιμές παραγωγού σε πολύ χαμηλά επίπεδα, η κατάργηση των δύο αυτών προστατευτικών δικλίδων ασφαλείας θα αποτελέσει αιτία νέων σημαντικών προβλημάτων για τον ελαιοκομικό τομέα, ενός τομέα που αναζητά επί δεκαετίες την προστιθέμενη αξία που του ανήκει στην εγχώρια και τις διεθνείς αγορές"», επισημαίνεται στην ίδια ανακοίνωση.

paseges.gr