Εκτός ευρωπαϊκών προγραμμάτων θέτει το υπουργείο Πολιτισμού το έργο του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου, επειδή θεωρείται έργο που όχι μόνο δεν ολοκληρώθηκε εντός του χρονικού πλαισίου του προγράμματος, αλλά ούτε και με τις τελευταίες παρατάσεις, που είχαν δοθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2013.Η απόφαση απένταξης πάρθηκε στις 12 Φεβρουαρίου, μετά από έγγραφο της Ειδικής Υ̟πηρεσίας- Αρχή Πληρωμής, που αναφερόταν στο κλείσιμο των ημιτελών έργων Ε.Π. Περιόδου 2000-2006.

Η απόφαση αυτή αποτελεί κόλαφο για τη δημοτική αρχή, καθώς το Πολιτιστικό Έργο είχε καταγγελθεί πολλές φορές ως ένα έργο – σκάνδαλο, που ξεκίνησε με προϋπολογισμό σχεδόν 22 εκατομμύρια ευρώ και πριν ακόμη ολοκληρωθεί, το κόστος του έχει ξεπεράσει τα 50 εκατομμύρια! 

Στην απόφαση, που υπογράφει η ΓΓ του υπουργείου Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, αναφέρεται (το ποσό ήταν η συμβολή του προγράμματος. Άλλα τόσα θα έπρεπε να βρει ο δήμος):

«ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την απένταξη από το Ε.Π «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» ,στον Άξονα
Προτεραιότητας 2 «Ανά̟τυξη Σύγχρονου Πολιτισμού», στο Μέτρο 1
«Ενίσχυση Υ̟οδομών και Μεγάλων Επικοινωνιακών Γεγονότων» και
με κωδικό στο ΟΠΣ 76398, της πράξης με τίτλο : «Συνεδριακό και
Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου» με τελικό Δικαιούχο τη Δημοτική
Επιχείρηση Πολιτισμού Τουρισμού και Ανάπτυξης Ηρακλείου
(ΔΕΠΤΑΗ). Το ανωτέρω έργο ήταν εγγεγραμμένο στην ΣΑΕ 0143 και
οι συνολικές δαπάνες του ανέρχονται στο ποσό των 11.814.687,43 €.»

Ο προϋπολογισμός, όπως ανακοινώθηκε από τον Γ. Κουράκη και έγραφαν οι εφημερίδες στις 4 Οκτωβρίου του 2004, θα έφτανε τα 30,9 εκατ. ευρώ και η ολοκλήρωση των εργασιών θα γινόταν σε 4 χρόνια από την έναρξή τους.

Κατά κτίριο, ο προϋπολογισμός είχε ως εξής:

Κτίριο Α: (επιφάνεια 547 μ2) 962,580,00

Κτίριο Β: (επιφάνεια 996 μ2 ) 1.957.450,00

Κτίριο Γ: (επιφάνεια 1.873 μ2) 2.911.230,00

Κτίριο Δ: (επιφάνεια 5.764μ2 ) 13.191.490,00

Κτίριο Ε: (επιφάνεια 2.818μ2) 4.548.790,00

Χώροι στάθμευσης: (επιφάνεια 11.500μ2) 6.750.000,00

Περιβάλλων χώρος: (εντός οικοπέδου, επιφάνεια 2.500μ2) 587.500,00

Τα κτίρια Γ,Δ,Ε ανέλαβε η κυβέρνηση, μέσω των κονδυλίων των κοινοτικών προγραμμάτων, απ’ όπου εξασφάλισε ποσό 17 εκατ. ευρώ, ενώ ο δήμος και τα Ιδρύματα Καλοκαιρινού θα εξασφάλιζαν το υπόλοιπο ποσό, όπως θα προέκυπτε μετά τον διεθνή διαγωνισμό για την ανάθεση της εργολαβίας.

Η εργολαβική προσφορά ήταν στα 22.180.077,30 ευρώ και η σύμβαση με το δήμο υπογράφηκε στις 12 Απριλίου 2006. Η συμβατική υποχρέωση για την παράδοση του έργου ήταν, όπως προαναφέρθηκε, 4 χρόνια.

Τώρα τα πράγματα πώς έχουν; Σε οικονομοτεχνική μελέτη που παρουσίασε η ΔΕΠΤΑΗ τον περασμένο Αύγουστο αναφέρεται (σελ. 15) ότι «το συνολικό κόστος του ΣΠΚΗ εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 45.319.181,00€ πλέον ΦΠΑ», που υπολογίζεται πάνω από 8 εκατ. ευρώ… Δηλαδή, τελικά ένα κόστος 53-54 εκατ. ευρώ, ενώ η αρχική εργολαβική σύμβαση ήταν λίγο πάνω από τα 22 εκατ. ευρώ…

Ήδη το δημοτικό συμβούλιο, σε συνεδρίαση της 15ης Νοεμβρίου 2013, συζήτησε να δώσει άλλες 365 ημερολογιακές ημέρες παράταση στην εργολαβία, να φτάσει δηλαδή, στα τέλη του 2014!

Πηγή Candianews.gr