Συνεχίζονται εν μέσω κραδασμών οι κρίσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις. Στον Στρατό Ξηράς ανακοινώθηκαν οι κρίσεις αντιστρατήγων και υποστρατήγων
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΔ

Το ΣΑΓΕ κατά την 7η /05 Μαρτίου 2014 συνεδρίαση έκρινε ως ακολούθως:

Στο Στρατό Ξηράς

α. Προήγαγε στο βαθμό του Αντιστρατήγου για πλήρωση κενών θέσεων, τους:



β. Έκρινε ‘’Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους’’:



Στο Σώμα Στρατολογικό – Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων

α. Προήγαγε στο βαθμό του Υποστρατήγου για πλήρωση κενής θέσης τον Ταξίαρχο (ΣΣΝΣ) Σπαθόπουλο Ζαχαρία.

onalert.gr