Το Κ.Ε.Κ. Ι.Ν.Ε. – Γ.Σ.Ε.Ε. ΚΡΗΤΗΣ παρατείνει έως και την Τρίτη 11 Μαρτίου 2014 την προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τα επιδοτούμενα προγράμματα διάρκειας 550 ωρών (270 ώρες θεωρία και 280 ώρες πρακτική) με τίτλους:

α) «Υπάλληλος Ξενοδοχείου» και β) «Βοηθός αρτοποιού – αρτεργάτη».

Τα προγράμματα αφορούν : Μακροχρόνια Ανέργους, Μετανάστες – Παλιννοστούντες, Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας και απειλούμενα από φτώχεια, Γυναίκες αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών με εκπαιδευτικό επίπεδο: Γυμνάσιο, Λύκειο, ΙΕΚ, και υλοποιούνται στο Ηράκλειο στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-20013, Άξονας Προτεραιότητας «ΠΛΗΡΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ» των προγραμμάτων κατάρτισης (αρ. εγκριτικής απόφασης 3.31651/5.19404) του E.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

Αιτήσεις κατατίθενται τις ώρες 9:00 – 14:30 στη δομή του ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ, Εμμ. Καστρινάκη 23Α Τηλ: 2810 343616